Amdanom ni | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Amdanom ni

Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru

Trosolwg – Datganiad Polisi ar Sgiliau

Ar 30 Ionawr 2014, cafodd Datganiad Polisi ar Sgiliau newydd ei lansio gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg. Mae’r datganiad hwn yn pennu’r weledigaeth ar gyfer polisi cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru dros y 10 mlynedd nesaf, gan gynnwys y camau y bydd yn angenrheidiol i’r holl randdeiliaid eu cymryd i ddatblygu system sgiliau ôl-19 sy’n gadarn, yn ymatebol ac yn gynaliadwy.

Mae’r datganiad yn cwmpasu 4 maes â blaenoriaeth ar gyfer Llywodraeth Cymru:

  • sgiliau ar gyfer swyddi a thwf - ysgogi’r galw am gymdeithas â mwy o sgiliau
  • sgiliau sy’n ymateb i anghenion lleol - datblygu system sgiliau sy’n adlewyrchu anghenion lleol
  • sgiliau sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr - sicrhau bod cyflogwyr yn cymryd rhan yn y system sgiliau ochr yn ochr â’r llywodraeth
  • sgiliau ar gyfer cyflogaeth - darparu’r cymorth cyflogaeth sy’n angenrheidiol i gynorthwyo unigolion i ddod o hyd i swydd ac i ddatblygu yn y gwaith

Cynllun Gweithredu Sgiliau

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad yn ei datganiad polisi ar sgiliau i lunio cynllun gweithredu sgiliau.

Mae’r cynllun a gyhoeddwyd ar 15 Gorffennaf, yn canolbwyntio ar y camau polisi a gymerwyd hyd at 2016. Mae’r camau gweithredu hyn yn rhan o waith diwygio hirdymor sy’n ofynnol i sicrhau system sgiliau sy’n gadarn ac yn gynaliadwy ar gyfer Cymru.