BT PLC | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

BT PLC

BT PLC yw un o gwmniau cyfathrebu mwyaf blaenllaw y byd, ac mae'n sichrau bod ei weithwyr yn cael hyfforddiant o'r raidd flaenaf. Mae'r cwmni'n cyflogi 91 o brentisiaid yng Nghymru, ac mae bwriad i recriwtio mwy.

Yn ol BT, mae ymrwymiad prentisiaid 5 y cant yn fwy na gweddill gweithlu'r cwmni. Ar ben hyn, mae gan y cwmni gyfradd cadw staff o 96 y cant dros bum mlynedd. Gan weithio gyda'r darparwyr hyfforddiant Acorn, mae gan bob prentis lwybr datblygu trefnus ac mae'n derbyn hyfforddiant mewn swydd law yn llaw a'i waith academaidd.

Mae pob math o brentisiaethau gwahanol ar gael, o weinyddu busnes i TGCh a pheirianneg, a bydd BT yn cyflwyno seibrddiogelwch y flwyddyn nesaf.

"Mae BT wedi cynnig rhaglen Brentisiaethau ers 50 mlynedd ac rydym yn parhau i newid ein dull o fynd ati i wella sgiliau a gwybodaeth ein gweithlu."

"Mae BT wedi bod yn cynnig Prentisiaethau ers cyhyd nes eu bod yn rhan greiddiol o ddiwylliant y busnes erbyn hyn" meddai Bob Soper-Dyer, pennaeth Rhaglen Brentisiaeth BT.