Crimewatch Alarms Ltd a CW Electrical

Mae Crimewatch Alarms Ltd a CW Electrical, cwmni teuluol yng Nghasnewydd, sydd wedi rhoi hyfforddiant a datblygiad ar frig ei agenda ers iddo gael ei ffurfio.

Roedd y sylfeinydd a’r rheolwr-gyfarwyddwr, Harry Meese, yn cydnabod y diffyg peirianwyr medrus, o ansawdd, yn y diwydiant contractio trydanol ac yn gwybod, er mwyn creu gweithlu o ansawdd uchel, y byddai’n rhaid datblygu’n organig yn y busnes.

Mae’r cwmni wedi tyfu ei allu i hyfforddi’n fewnol ar ôl dechrau cytundebau fframwaith ac agor ystafell hyfforddi gyda phrentisiaid mewn golwg.

Mae ei fframwaith yn darparu prentisiaeth NVQ Lefel 3. Mae’r cwmni’n gweithio gyda’i ddarparwr hyfforddiant, Coleg QS, i ddarparu’r hyfforddiant gorau posibl i’w brentisiaid. Mae’r cwmni hefyd wedi darparu hyfforddiant i brentisiaid sy’n cael eu cyflogi gan gontractwyr a chleientiaid eraill