Cyllid a chymorth ar gyfer Sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

Cyllid a chymorth ar gyfer Sgiliau

Gyda chymorth y rhaglenni hyn, gall eich busnes dyfu a chyrraedd ei botensial llawn

Mae ein rhaglenni wedi cael eu rhannu'n 3 chategori - Staffio, Sgiliau yn y Gweithle ac Arweinyddiaeth.
Cliciwch ar bennawd y categori i ddod o hyd i raglenni addas yn ôl eich anghenion, neu bori drwy ein holl raglenni a restrir.

Neu fel arall dewiswch yr Awdurdod Lleol priodol i gael gwybod y rhaglenni cymorth sydd ar gael - yn eich ardal.