Cymorth yn eich ardal | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth yn eich ardal

Dewiswch yr Awdurdod Lleol priodol i gael gwybod y rhaglenni cymorth sydd ar gael yn eich ardal.

 • Staffio
 • Arweinyddiaeth
 • Sgiliau yn y Gweithle
Dewiswch eich lleoliad
 • Staffio
 • Arweinyddiaeth
 • Sgiliau yn y Gweithle
 1. Cymru gyfan
 2. Abertawe
 3. Blaneu Gwent
 4. Bro Morgannwg
 5. Caerdydd
 6. Caerffili
 7. Casnewydd
 8. Castell-nedd Port Talbot
 9. Ceredigion
 10. Conwy
 11. Gwynedd
 12. Merthyr Tudful
 13. Peny bont ar Ogwr
 14. Powys
 15. Rhondda Cynon Taf
 16. Sir Ddinbych
 17. Sir Fynwy
 18. Sir Gaerfyrddin
 19. Sir Penfro
 20. Sir y Fflint
 21. Torfaen
 22. Wrecsam
 23. Ynys Môn