Rhaglenni Recriwtio a Hyfforddiant

Ffurflen mynegi diddordeb (EOI)

Bydd y cwestiynau canlynol yn ein helpu i benderfynu ble i gyfeirio eich ymholiad a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael ymateb cyn gynted â phosibl.

Cymerwch eiliad yn ymgyfarwyddo â'n hysbysiad preifatrwydd gan y bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu â sefydliadau y tu allan i Lywodraeth Cymru.

Cytundeb polisi preifatrwydd
Cytundeb polisi preifatrwydd
Ticiwch y blwch i gadarnhau eich bod wedi darllen telerau ein gwefan, a’ch bod yn cytuno a nhw
Beth yw eich dewis iaith?
Beth yw eich dewis iaith?
Cytundeb Cywir
Cytundeb Cywir
Ar ol cwblhau’r holl feysydd, drwy glicio i’w cyflwyno rydych yn cytuno bod yr wybodaeth ynddynt yn gywir
Ydych chi am recriwtio neu hyfforddi eich gweithlu?
Ydych chi am recriwtio neu hyfforddi eich gweithlu?
Nodwch pa raglen(ni)/meysydd sydd o ddiddordeb i chi:
Nodwch pa raglen(ni)/meysydd sydd o ddiddordeb i chi: