GO Wales - Cyflawni drwy Brofiad Gwaith | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

GO Wales - Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

Cyflawni drwy'r rhaglen profiad gwaith yn gweithio gyda myfyrwyr ifanc mewn addysg uwch sy'n wynebu rhwystrau i sichrau profiad gwaith. Gall cyflogwyr helpu drwy gynnal cyfleoedd profiad gwaith.

Sut mae'n gweithio

Mae'r rhaglen yn gweithio gyda myfyrwyr i sefydlu eu hanghenion a'u cysylltiadau cyflogwyr i nodi a threfnu gwaith, yna gwaith blasu a cyfleoedd lleoliad gwaith. Yn cefnogi cyflogwyr i sichrau bod y lleoliad gwaith yn brofiad cadarnhaol iddynt hwy y myfyriwr.

Manteision busnes

Roedd busnesau y bydd cymryd rhan yn cefnogi myfyrwyr i wella eu gwaith sy'n gysylltiedig a sgiliau tra'n dangos cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Byddant hefyd yn cael y cyfle i dalent sbot ac elwa o syniadau newydd.

Dibynnu ar y math o brofiad gwaith a gynhaliwyd, gall busnes hefyd gymryd y cyfle i wedi prosiect cwblhau.

Os byddwch yn cynal lleoliad gyda thal, bydd disgwyl i chi dalu'r isafswm cyflog o leiaf i'r myfriwr, a thalu unrhyw gostau cyflogwr, fel cyfraniadau yswiriant gwladol. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn gymwys am gymorth o 50% at y cyflog gan y rhaglen.

Y camau nesaf

Ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch a ni 

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol drwy ymweld a gwefan GO Wales

GO Wales eu hariannu'n rhannol gan Gronfa GYmdeithasol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru .

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal CyflenwiAll Wales
Statws Live
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Yes
Arweinydd y Rhaglen

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru