Gwybodaeth am y Farchnad Lafur | Skills Gateway
Welsh Government

Gwybodaeth am y Farchnad Lafur

Featured

Research

Mae gwaith maes wedi dechrau ar Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2017

Mae cyfraddau llwyddiant ar gyfer y fframwaith prentisiaethau dros 80% yn gyson.