Hyfforddeiaethau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Hyfforddeiaethau

Mae pob person ifanc yn haeddu’r cyfle i gamu ar yr ysgol sgiliau a chael blas ar fyw yn y byd gwaith. Dyna’n union beth mae hyfforddeiaethau yn ceisio ei gyflawni gyda chymysgedd o addysg, hyfforddiant a phrofiad gwaith

Image of precision orthodontic team Drwy gymryd rhan, byddwch yn helpu disgyblion sy’n gadael ysgol i ddechrau eu gyrfaoedd. Byddwch hefyd yn sicrhau bod eich busnes yn cael dewis y dalent ifanc orau yn eich cymuned.

Am beth mae’r holl beth?

Mae hyfforddeiaethau yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc 16-18 oed er mwyn cael eu swydd gyntaf neu ddatblygu i hyfforddiant pellach. Maent yn hyblyg iawn. Ond wrth wraidd hynny mae hyfforddiant sy’n paratoi ar gyfer gwaith, Saesneg a mathemateg – i’r rhai sydd ei angen – a lleoliad profiad gwaith o safon. A dyma’ch cyfraniad chi.

Sut mae’n gweithio?

Rydych yn cynllunio rhaglen sy’n addas i chi a’ch hyfforddai. Gan weithio gyda darparwr hyfforddiant, byddwch yn cynllunio pryd ddylai ddechrau, ar ba ddyddiau fydd yn dod atoch ar gyfer profiad gwaith a sut y darperir hyfforddiant. Gallwch addasu pethau wrth i chi fynd yn eich blaen.

Mae hyd yr hyfforddeiaeth yn amrywio yn dibynnu ar y dysgwr unigol. Caiff yr holl hyfforddeiaethau eu cefnogi gan lwfans hyfforddi a dalwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ar ddiwedd yr hyfforddeiaeth, os yw wedi creu argraff, gallech gynnig prentisiaeth neu gyfle swydd arall iddo. Fel arall, gallai geirda ei helpu i ganfod gwaith gyda chyflogwr arall.

Pwy sy’n gymwys?

Busnesau o unrhyw faint, mewn unrhyw sector, cyhyd â’u bod wedi’u lleoli yng Nghymru. Mae angen i chi ddarparu profiad gweithle sylweddol ac ystyriol.

Sut mae hyn o fudd i chi?

  • bod ar flaen y gad yn y gystadleuaeth i chwilio am dalent newydd
  • llunio’r sgiliau a’r profiad ar gyfer eich gweithlu yn y dyfodol
  • datblygu eich staff drwy hyfforddi a mentora pobl ifanc
  • cynllunio hyfforddiant sy’n addas i anghenion eich busnes

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Caiff Hyfforddeiaethau eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal CyflenwiCymru Gyfan
Statws Live
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydw
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru