Mitel | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Mitel

Mae cyfathrebu ym maes busnes ynghyd a meddalwedd a gwasanaethau cydweithredol, yn fyd cystadleuol iawn sy'n tyfu. Golyga Hynny fod yn rhaid i gwmni Mitel, sydd a'i bencadlys yn Caldicot, recriwtio a chadw staff sy'n adnabod y sector a'i gwsmeriaid yn dda.

Mae Mitel yn gwmni sydd wedi'i restru ar NASDAQ ac mae ganddo dros 60 miliwn o ddefnyddwyr, a'r rheini wedi'u lleoli mewn 100 a weledydd.  Mae Mitel yn arwain y farchnad yn Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica a chaiff ei gydnabod fel arweinydd ym maes cyfathrebu unedig.

Mae Mitel yn recriwtio ac yn hyfforddi prentisiaid yn ei adran gwasanaethau cwsmeriaid, a hynny er mwyn llenwi'r bylchau sy'n bodoli.  Mae'n hyfforddi pobl ifanc sydd heb sgiliau technegol.  Mae'r prentisiaid presennol yn canollbwyntio ar gymorth technegol TG ac yn dilyn y fframwaith ar gyfer Telathrebu a TG a Phrentisiaethau Broffesiynol.

Dywedodd Tim Gwatkin, Rheolwr Adnoddau Dynol, "Mae ein rhaglen Brentisiaeth yn rhan annatod o strategaeth graidd Mitel.  Mae'n gysylltiedig a thyfu ein busnes cwmwl a busnes sy'n gysylltiedig a chanolfannau cyswllt"

Roedd hi'n dod yn fwyfwy anodd inni ddod o hyd i ymgeiswyr a oedd yn meddu ar y cyfuniad cywir sgiliau technegol a'r gallu i gefnogi a rhyngweithio a chwsmeriaid yn effeithiol".

Drwy weithio gyda'r darparwr hyfforddiant Acorn Learnng Solutions, mae'r cwmni wedi datblygu rhaglen Brentisiaeth effeithiol sy'n ddwy flynedd o hyd.

Dywedodd Sean Driscoll, Rheolwr Datblygu Corfforaethol gyda Acorn Learning Solutions, "Mae'r rhaglen Brentisiaeth yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau o fewn y sector TG ac mae hynny'n ychwanegu gwerth gwirioneddol i'r busnes".