OP Chocolate | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

OP Chocolate

Mae prentisiaid yn OP Chocolates yn siŵr o gael blas ar lwyddiant ar ôl i’r cwmni ddatblygu rhaglen brentisiaeth gyda’r nod o ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen ar ei weithlu i ddatblygu i swyddi uwch yn y dyfodol.

Gan weithio gyda’r darparwr dysgu Network Training Services, mae’r cwmni wedi bod yn annog gweithwyr i ddychwelyd i addysg a datblygu eu hunain.  

Mae’r gweithwyr wedi dysgu am elfennau peirianneg y peiriannau ac wedi rhoi cyflwyniad i’r tîm rheoli ar brosiectau y maent wedi bod yn gysylltiedig â nhw.