Prentisiaethau

Diolch am fynegi diddordeb yn y rhaglen brentisiaethau. Bydd atebion i’r cwestiynau canlynol yn ein helpu i benderfynu i ble y dylem gyfeirio’ch ymholiad. Yna, fe wnawn ni sicrhau y cewch ateb cyn gynted â phosib. Caiff eich gwybodaeth ei hanfon ymlaen at dîm Porth Sgiliau Busnes Cymru a’i rhannu gyda Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

Cytundeb polisi preifatrwydd
Cytundeb polisi preifatrwydd
Ticiwch y blwch i gadarnhau eich bod wedi darllen telerau ein gwefan, a’ch bod yn cytuno a nhw
Beth yw eich dewis iaith?
Beth yw eich dewis iaith?
Cytundeb Cywir
Cytundeb Cywir
Ar ol cwblhau’r holl feysydd, drwy glicio i’w cyflwyno rydych yn cytuno bod yr wybodaeth ynddynt yn gywir

Mae’r wybodaeth isod yn opsiynol ond bydd yn ein helpu ni i gynghori ar fframwaith prentisiaethau addas ar gyfer eich busnes.

Ydy eich Cwmni wedi’i leoli yng Nghymru?
Ydy eich Cwmni wedi’i leoli yng Nghymru?
Os ydynt yn hysbys – Crefft (Lefel 2), Technegydd (Lefel 3), Rheoli (Lefel 4+)
Degree Apprenticeships
Degree Apprenticeships

Ymwadiad : Bydd yn rhannu eich manylion gyda Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru