Prentisiaethau

Diolch am fynegi diddordeb yn y rhaglen brentisiaethau. Bydd atebion i’r cwestiynau canlynol yn ein helpu i benderfynu i ble y dylem gyfeirio’ch ymholiad. Yna, fe wnawn ni sicrhau y cewch ateb cyn gynted â phosib.

Cytundeb polisi preifatrwydd
Cytundeb polisi preifatrwydd
Ticiwch y blwch i gadarnhau eich bod wedi darllen telerau ein gwefan, a’ch bod yn cytuno a nhw
Beth yw eich dewis iaith?
Beth yw eich dewis iaith?
Cytundeb Cywir
Cytundeb Cywir
Ar ol cwblhau’r holl feysydd, drwy glicio i’w cyflwyno rydych yn cytuno bod yr wybodaeth ynddynt yn gywir
Sylwadau ychwanegol - ee Math o brentisiaeth(au), lefel y brentisiaeth / prentisiaethau, a nifer y prentisiaid gofynnol