Prentisiaethau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Prentisiaethau

Mae prentisiaeth yn cael ei chreu o gwmpas anghenion y cyflogwr a gall helpu i weddnewid eich busnes trwy gynnig ffordd i fanteisio ar dalent newydd ffres. Mae prentisiaid yn gweithio wrth ochr gweithwyr profiadol i feithrin sgiliau, ond yn cael manteisio hefyd ar hyfforddiant allanol gan goleg cymeradwy neu ddarparwr hyfforddiant. Chi fydd yn talu’u cyflogau ond bydd Llywodraeth Cymru’n gallu helpu gyda rhai o’r costau hyfforddi.

Drwy recriwtio prentis gallwch leihau costau, creu pwll o dalent a gweithlu medrus, ehangu eich busnes a llawer mwy. Gall pob busnes yng Nghymru o unrhyw faint elwa ar hyn felly ewch ati i gofrestru eich diddordeb nawr i ddarganfod mwy a recriwtio eich Prentisiaid heddiw.

Caiff unrhyw un yng Nghymru dros 16 oed wneud cais am brentisiaeth a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig.I gael mwy o wybodaeth am ddod yn brentis, ewch i gyrfacymru.com a dilynwch y ddolen prentisiaethau.

 

Facebook  @apprenticewalesCronfeydd yr UE yng Nghymru

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

 

Rhestr Wirio RhaglenCronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal CyflenwiCymru GyfanCronfeydd yr UE yng Nghymru European Social Fund
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru