Proffil Sgiliau Busnes | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Proffil Sgiliau Busnes

 

Weithiau gall fod yn anodd dod o hyd i'r amser neu weithio allan pa hyffordiant a datblygiad sydd eu hangen arnoch, neu hyd yn oed sut i flaenoriaethu beth i'w wneud. 

 

Mae ein Proffil Sgiliau Busnes yn gwneud pethau'n haws drwy fynd a chi cam wrth gam drwy proses syml.

Mae wedi'i cael ei gynllunio i'ch helpu i nodi meysydd posibl y datblygaid sgiliau y gall fod angen i chi fynd i'r afael ai sichrau bod eich busnes yn perfformio i'w llawn botensial.

 

Proffil Sgiliau Busnes


Dim ond yn cymryd ychydig funedau i'w gwblhau ac yn edrych ar: 

 • sgiliau yn y gweithle
 • staffio
 • dysgu a datblygu sefydliadol
 • sgiliau arwain a rheoli
 • sgiliau penodol i'r swydd
 • sgiliau a chymwysterau
 • sgiliau iaith Gymraeg
 • sgiliau hanfodol - rhifedd, darllen, ysgrifennu, cyfathrebu a TGCh

Ar ddiwedd byddwch yn cael adroddiad Proffil Sgiliau sy'n crynhoi eich ymatebion ac yn rhoi darlun cyffredinol o'r eich hunanasesiad yn y meysydd uchod.

Bydd hefyd yn sbarduno galwad gan ein tim Llinell Gymorth Busnes a fydd yn cysylltu a chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith o gwblhau'r Proffil Sgiliau Busnes. Bydd hyn yn alwad cwmpasu:

 • trafodaethau ar hyfforddi staff priodol all fod ar gael i chi
 • tynnu sylw at arian sydd ar gael a sut y gallech chi wneud cais amdano
 • eich helpu chi i gael mynediad at gyrsiau hyfforddi
 • adolygu eich proffil sgiliau a chanlyniadau
 • archwilio'r hyn y gallech ei wneud nesaf

 

Manteision cwblhau'r Proffil Sgiliau Busnes

 • Mae'n creu proffil unigryw o sgiliau eich busnes a meysydd lle gallech ddatblygu
 • Mae sbarduno cefnogaeth gan y llinell gymorth Busnes Cymru
 • Mae'n darparu cymorth yn cyrchu cefnogaeth bellach a chyllid
 • Mae'n eich helpu i wybod ble i ganolbwyntio a blaenoriaethu eich gweithredoedd
 • Mae'n gyflym ac yn hawdd i gael trosolwg ar unwaith o anghenion sgiliau eich busnes