Proffil Sgiliau

  1. Sgiliau Cyflogadwyedd
  2. Recriwtio
  3. Dysgu a Datblygu Busnes
  4. Arweinyddiaeth a rheolaeth
  5. Sgiliau penodol i'r swydd
  6. Sgiliau a chymwysterau
  7. Sgiliau iaith Gymraeg

Sgiliau Cyflogadwyedd


Sgiliau Cyflogadwyedd
Mae angen i bob aelod o'ch gweithwyr feddu ar sgiliau cyflogadwyedd fel bo modd iddynt gyflawni eu dyletswyddau mor effeithiol ag sy'n bosibl. Wrth ystyried perfformiad a chynhyrchiant presennol eich gweithwyr, rhowch ymateb i'r cwestiynau canlynol:
Mae'r gweithwyr yn ein busnes yn effeithiol ac yn hyderus wrth weithio mewn amgylchedd tîm
Mae'r gweithwyr yn ein busnes yn effeithiol ac yn hyderus wrth weithio mewn amgylchedd tîm
Faint o gweithwyr sy'n dda am gynllunio a threfnu eu gwaith?
Faint o gweithwyr sy'n dda am gynllunio a threfnu eu gwaith?
Faint o gweithwyr sy'n meddu ar sgiliau rheoli prosiect effeithiol?
Faint o gweithwyr sy'n meddu ar sgiliau rheoli prosiect effeithiol?
Faint o gweithwyr sy'n dangos eu bod yn dda am nodi a datrys problemau?
Faint o gweithwyr sy'n dangos eu bod yn dda am nodi a datrys problemau?
Beth yn eich tyb chi yw anghenion dysgu gweithwyr o fewn eich busnes o ran cymhwyso a defnyddio gwybodaeth rifol yn effeithiol?
Beth yn eich tyb chi yw anghenion dysgu gweithwyr o fewn eich busnes o ran cymhwyso a defnyddio gwybodaeth rifol yn effeithiol?
Wrth ystyried y defnydd beunyddiol o ddulliau cyfathrebu ar lafar a'u heffeithiolrwydd, beth yn eich tyb chi yw anghenion dysgu'r bobl o fewn eich busnes?
Wrth ystyried y defnydd beunyddiol o ddulliau cyfathrebu ar lafar a'u heffeithiolrwydd, beth yn eich tyb chi yw anghenion dysgu'r bobl o fewn eich busnes?
Wrth ystyried y defnydd beunyddiol o ddulliau cyfathrebu ysgrifenedig a'u heffeithiolrwydd, beth yn eich tyb chi yw anghenion dysgu'r bobl o fewn eich busnes?
Wrth ystyried y defnydd beunyddiol o ddulliau cyfathrebu ysgrifenedig a'u heffeithiolrwydd, beth yn eich tyb chi yw anghenion dysgu'r bobl o fewn eich busnes?
Wrth ystyried defnydd effeithlon o TGCh yn eich gweithle, beth fyddai'n adlewyrchu lefel gyffredinol eich anghenion dysgu?
Wrth ystyried defnydd effeithlon o TGCh yn eich gweithle, beth fyddai'n adlewyrchu lefel gyffredinol eich anghenion dysgu?
I gael gwybodaeth am gyrsiau sgiliau cyflogadwyedd, gallech siarad â'ch coleg lleol neu'ch darparwr hyfforddiant. Gallwch ddarganfod pwy yw rhain yn www.ntfw.org and www.collegeswales.ac.uk
Cam 1 o 7