Proffil Sgiliau

  1. Cynllunio’r Gweithlu
  2. Sgiliau Cyflogadwyedd
  3. Recriwtio
  4. Dysgu a Datblygu Busnes
  5. Arweinyddiaeth a rheolaeth
  6. Sgiliau penodol i'r swydd
  7. Sgiliau a chymwysterau
  8. Sgiliau iaith Gymraeg

Cynllunio’r Gweithlu


Cynllunio’r Gweithlu
A oes gan eich busnes broses gynllunio sy’n cysylltu’ch anghenion adnoddau staff cyfredol ac yn y dyfodol gydag amcanion a blaenoriaethau eich busnes?
A oes gan eich busnes broses gynllunio sy’n cysylltu’ch anghenion adnoddau staff cyfredol ac yn y dyfodol gydag amcanion a blaenoriaethau eich busnes?
A oes gan eich busnes y gymysgedd briodol o sgiliau a gwybodaeth ar gyfer cyflawni’ch amcanion?
A oes gan eich busnes y gymysgedd briodol o sgiliau a gwybodaeth ar gyfer cyflawni’ch amcanion?
A oes gan eich busnes gynllun ar gyfer sut i gyfathrebu ei amcanion, nodau a’i chyflawniadau i staff?
A oes gan eich busnes gynllun ar gyfer sut i gyfathrebu ei amcanion, nodau a’i chyflawniadau i staff?
Cam 1 o 8