Polisi Prentisiaethau

Mae'r Polisi Prentisiaethau yng Nghymru yn newid.
Darllenwch ymlaen i weld beth allai'r newidiadau hyn ei olygu i chi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu o leiaf 100,000 o brentisiaethau
o ansawdd da yn ystod tymor y Cynulliad hwn. Bydd y rhain ar gael i bobl o bob oed.

I lawrlwytho: cliciwch y botwm dde ar eich llygodyn ac arbed y ddelwedd / llun fel ...

Polisi Prentiaethau