Gofal Amaethyddol, Amgylcheddol ac Anifeiliaid

Fframwaith Prentisiaethau yn Ceffylau

Rhif y Fframwaith: FR03993  Rhifyn: 3

Cytunwyd ar gynnwys y fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2, 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Amaethyddol, Amgylcheddol a Gofal Anifeiliaid. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Gwas Stabl Cynorthwyol - marchogaeth/dim marchogaeth, Cynorthwy-ydd Stablau/Gwas Stablau, Cynorthwy-ydd Ymdeithiau.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Gwas Stabl Cynorthwyol, Joci Prentis, Joci Amodol.

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Gwas Stabl Cynorthwyol, Hyfforddwr Ceffyl Harnais Cynorthwyol.

DEILLIANNAU GORFODOL

Bydd y corff dyfarnu priodol yn gwirio sut yr asesir cyflawni'r cymwysterau hyn. Rhaid i unigolion gwblhau:

  • Naill ai gymhwyster cymhwysedd a gwybodaeth neu gymhwyster sy'n cyfuno'r ddwy elfen o un o'r llwybrau canlynol
  • Sgiliau Hanfodol a'r Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth a nodir isod

Llwybrau ar gyfer y fframwaith hwn ar lefel 2:

Llwybr 1: Gofal Ceffylau, Llwybr 2: Gofal Ceffylau Rasio, Llwybr 3: Gofal Ceffylau Harnais.

Llwybrau ar gyfer y fframwaith hwn ar lefel 3:

Llwybr 1: Gofal a Rheoli Ceffylau, Llwybr 2: Gofal a Rheoli Ceffylau Rasio.

Llwybrau ar gyfer y fframwaith hwn ar lefel 4:

Llwybr 1: Rheoli Iard, Llwybr 2: Hyfforddiant Marchogaeth a Cheffylau

Sgiliau Hanfodol Cymru:

Lefel 2 Prentisiaethau

Lefel Cymhwyso Rhif 1,  Lefel Gyfathrebu 1,   Lefel TGCh Amherthnasol

Lefel 3 Prentisiaethau

Lefel Cymhwyso Rhif 1,  Lefel Gyfathrebu 1,   Lefel TGCh Amherthnasol

Lefel 4 Prentisiaethau

Lefel Cymhwyso Rhif 1,  Lefel Gyfathrebu 1,   Lefel TGCh Amherthnasol

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Mae'r wybodaeth a'r broses sefydlu sylfaenol sy'n ymwneud â Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth yn y gweithle yn ddewisol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, ewch i'r ddolen isod:

https://acwcerts.co.uk/web/frameworks-library

Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales