Pecyn Cymorth Wythnos Prentisiaethau Cymru 2020

Rhwng 3-7 Chwefror bydd nifer o ddigwyddiadau’n cael eu trefnu gan nifer o sefydliadau ym mhob cwr o’r wlad yn ystod Wythnos Prentisiaethau Cymru 2020.
Rydyn ni am gysylltu ynghyd bob un o’r ymdrechion er mwyn creu’r effaith fwyaf a chael y nifer mwyaf i gymryd rhan felly rydyn ni wedi creu’r pecyn cymorth defnyddiol hwn sy’n cynnwys llawer o ddeunyddiau marchnata, at ddefnydd pawb.

Gallwch hyrwyddo’r Wythnos Prentisiaethau ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #WPCymru a defnyddio’r penynnau Facebook a Twitter isod.

Rydyn ni hefyd wedi rhoi ynghyd ychydig o awgrymiadau ar gyfer negeseuon y gallwch eu hymgorffori yn eich cyfryngau cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth am Brentisiaethau yng Nghymru gallwch ein dilyn ar FacebookTwitter.

Pennawd Facebook
Pennawd Twitter
Cerdyn Cyfryngau Cymdeithasol 1
Cerdyn Cyfryngau Cymdeithasol 2
Cerdyn Cyfryngau Cymdeithasol 3

Defnyddiwch y logo hwn i helpu i hyrwyddo Wythnos Prentisiaethau Cymru ar draws eich sianeli marchnata.

Wythnos Pr 2020 Logo

Os ydych chi’n trefnu digwyddiad yn ystod yr Wythnos Prentisiaethau gall y poster hwn, y gallwch eu diwygio a’u newid, arbed amser i chi a helpu i gysylltu ynghyd holl ddigwyddiadau Wythnos Prentisiaethau Cymru 2020.

 

Templed Poster Wythnos Pr 2020

Gallwch hyrwyddo’r Wythnos Prentisiaethau ar eich gwefannau drwy ddefnyddio’r baneri hyn sydd wedi’u brandio.

Wythnos-Pr-2020-MPU-V1
Wythnos-Pr-2020-MPU-V2
Wythnos-Pr-2020-MPU-V3

Cynnwys logo yn eich Llofnod E-bost:

Wythnos Pr 2020 Llofnod Ebost