Straeon llwyddiannau cyflogwyr

Mae Prentisiaethau yn cael effaith gadarnhaol ar fusnesau a'r economi changach ledled Cymru.

Gwelch sut mae prentisiaid yn helpu cwmniau i fynd i'r afael a phrinder sgiliau, cynyddu cynhyrchiant, gwella cystadleurwydd a sichrau gweithlu ymroddedig a chymwys.

Prentisiaethau: cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb a chael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.

Brød
Brød

Prentisiaethau yw'r dewis amlwg  er mwyn recriwtio a hyfforddi staff.

Gwasanaeth Treftadaeth y Rhondda
Gwasanaeth Treftadaeth y Rhondda

Gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi ymrwymo i greu gweithlu sy'n cynrychioli ei gymuned, mae'n dweud bod prentisiaethau'n sicrhau gwaddol parhaol.

Radnor Hills
Radnor Hills

Mae Radnor Hills, gwneuthurwr dŵr ffynnon a diodydd ysgafn, yn dweud na fydden nhw wedi cyrraedd ble maen nhw heddiw heb eu byddin o brentisiaid.

High Precision Wales
High Precision Wales

Mae’r cwmni gweithgynhyrchu teuluol, High Precision Wales, yn dweud bod prentisiaethau yn caniatáu amser ar gyfer datblygu’r busnes ac yn helpu i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y diwydiant.

Ensinger
Ensinger

Mae Ensinger, cwmni peirianneg plastigion yn Nhonyrefail, wedi canmol prentisiaethau am weddnewid ei fusnes ar ôl creu ei “Ysgol Brentisiaeth” ei hun- datrys ei brinder sgiliau.

Clive Atkins & Co
Clive Atkins & Co

Mae Clive Atkins & Co, y cwmni cyfrifyddiaeth o Abertawe, yn hyrwyddo prentisiaethau ar ôl llwyddo i recriwtio nifer o brentisiaid mewn bron i 25 mlynedd ers agor ei ddrysau yn yr hen swyddfa ar Stryd Mansel ym 1995.

Bryson Recycling
Bryson Recycling

Mae cwmni ailgylchu yn Abergele yn dweud bod prentisiaethau yn hanfodol i gynnal gweithlu cynaliadwy drwy ddatblygu sgiliau a buddsoddi yn noniau’r dyfodol.

S4C
S4C

Mae'r darlledwr Cymraeg, S4C, wedi buddsoddi mewn prentisiaethau fel rhan o'i ymrwymiad i hyfforddi a datblygu sgiliau yn lleol, i ddiogelu dyfodol y busnes.

ACE Lifts
ACE Lifts

Gallai prentisiaeth fod yn drobwynt i bobl anabl sy'n edrych i gael gwaith.

Airbus UK
Airbus UK

Datblygwch withlu a sgiliau uwch gyda phrentisiaethau

Argos
Argos

Sut ydych chi'n darparu gwasanaeth rhagorol i bob un o'ch cwsmeriaid?

Arthur J Gallagher
Arthur J Gallagher

Sut ydych chi'n cynyddu refeniw a gwella adborth cwsmeriaid?

BBC Cymru Wales
BBC Cymru Wales

Crewch fwy o lwyddiant busnes gyda phrentisiaethau

BT PLC
BT PLC

Meithrin talent i wella eich gwasanaethau

CCTAL
CCTAL

Adeiladwch sylfeini cadarn i'ch busnes gyda phrentisiaethau

Crimewatch Alarms Ltd a CW Electrical
Crimewatch Alarms Ltd a CW Electrical

Mae hyfforddiant a datblygiad ar frig yr agenda ar gyfer busnes yng Nghasnewydd.

Destek
Destek

Recriwtio prentisiaid ac changu'r busnes

Dŵr Cymru Welsh Water
Dŵr Cymru Welsh Water

Dyfodol-brawf eich cwmni gyda rhaglen dalent bwrpasol.

EE Ltd
EE Ltd

Gwnewch y cysylltiadau cywir gyda phrentisiaethau

Elite Paper Solutions
Elite Paper Solutions

Cyflogodd Elite Paper Solutions Josh O'Leary 21 oed o Dredegar, fel prentis yn 2017.

Innogy Renewables
Innogy Renewables

Creu cronfa o dalent a gweithlu medrus

ITV Cymru
ITV Cymru

Mae prentis yn profi nad yw colli clyw yn rhwystr i greadigrwydd.

Gofal Dydd Little Tigers
Gofal Dydd Little Tigers

Mae byw mewn profiad o ddyslecsia ac awtistiaeth yn gwneud prentis yn berffaith ar gyfer rôl swydd.

Mainetti
Mainetti

Prentisiaethau’n gwella ymroddiad staff gweithgynhyrchydd yn Wrecsam.

Mitel
Mitel

Llenwi'r bylchau sydd gennych o ran sgiliau drwy gynllun Prentisiaethau

OP Chocolate
OP Chocolate

Paratoi gweithwyr gyda'r sgiliau sydd eu hangen ar eich busnes.

Real SFX
Real SFX

Rhonwch hwb creadigol i'ch busnes gyda phrentisiaethau

Redrow Homes
Redrow Homes

Prentisiaethau’n pontio’r bylchau sgiliau i adeiladwr tai cenedlaethol.

Tree Frog Creative
Tree Frog Creative

Neidiwch o flaen y gweddil gyda phrentisiaethau