Straeon llwyddiannau cyflogwyr

Mae Prentisiaethau yn cael effaith gadarnhaol ar fusnesau a'r economi changach ledled Cymru.

Gwelch sut mae prentisiaid yn helpu cwmniau i fynd i'r afael a phrinder sgiliau, cynyddu cynhyrchiant, gwella cystadleurwydd a sichrau gweithlu ymroddedig a chymwys.

Prentisiaethau: cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb a chael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.

ACE Lifts
ACE Lifts

Gallai prentisiaeth fod yn drobwynt i bobl anabl sy'n edrych i gael gwaith.

Airbus UK
Airbus UK

Datblygwch withlu a sgiliau uwch gyda phrentisiaethau

Argos
Argos

Sut ydych chi'n darparu gwasanaeth rhagorol i bob un o'ch cwsmeriaid?

Arthur J Gallagher
Arthur J Gallagher

Sut ydych chi'n cynyddu refeniw a gwella adborth cwsmeriaid?

Barclays (YouTube)
Barclays (YouTube)

Sut alla i recriwtio’r staff â’r ddawn i ysgogi’r busnes ymlaen?

BBC Cymru Wales
BBC Cymru Wales

Crewch fwy o lwyddiant busnes gyda phrentisiaethau

BT PLC
BT PLC

Meithrin talent i wella eich gwasanaethau

CCTAL
CCTAL

Adeiladwch sylfeini cadarn i'ch busnes gyda phrentisiaethau

Crimewatch Alarms Ltd a CW Electrical
Crimewatch Alarms Ltd a CW Electrical

Mae hyfforddiant a datblygiad ar frig yr agenda ar gyfer busnes yng Nghasnewydd.

Destek
Destek

Recriwtio prentisiaid ac changu'r busnes

Dŵr Cymru Welsh Water
Dŵr Cymru Welsh Water

Dyfodol-brawf eich cwmni gyda rhaglen dalent bwrpasol.

EE Ltd
EE Ltd

Gwnewch y cysylltiadau cywir gyda phrentisiaethau

G E (YouTube)
G E (YouTube)

Sut ydw i’n cael gafael ar hyfforddiant heb ei ail a chodi lefelau sgiliau ledled fy nghwmni?

Innogy Renewables
Innogy Renewables

Creu cronfa o dalent a gweithlu medrus

ITV Cymru
ITV Cymru

Mae prentis yn profi nad yw colli clyw yn rhwystr i greadigrwydd.

Gofal Dydd Little Tigers
Gofal Dydd Little Tigers

Mae byw mewn profiad o ddyslecsia ac awtistiaeth yn gwneud prentis yn berffaith ar gyfer rôl swydd.

Mainetti
Mainetti

Prentisiaethau’n gwella ymroddiad staff gweithgynhyrchydd yn Wrecsam.

Mitel
Mitel

Llenwi'r bylchau sydd gennych o ran sgiliau drwy gynllun Prentisiaethau

OP Chocolate
OP Chocolate

Paratoi gweithwyr gyda'r sgiliau sydd eu hangen ar eich busnes.

Real SFX
Real SFX

Rhonwch hwb creadigol i'ch busnes gyda phrentisiaethau

Redrow Homes
Redrow Homes

Prentisiaethau’n pontio’r bylchau sgiliau i adeiladwr tai cenedlaethol.

Siphon (YouTube)
Siphon (YouTube)

Sut ydw i’n recriwtio gweithlu hynod fedrus sydd â’r awydd i lwyddo?

Tata (YouTube)
Tata (YouTube)

Sut ydw i’n gwella sgiliau technegol a phroffesiynol fy musnes?

Tree Frog Creative
Tree Frog Creative

Neidiwch o flaen y gweddil gyda phrentisiaethau

Urdd Gobaith Cymru
Urdd Gobaith Cymru

Ysbrydolwch genhedlaeth o Gymry gyda phrentisiaethau