Straeon llwyddiannau cyflogwyr

Mae Prentisiaethau yn cael effaith gadarnhaol ar fusnesau a'r economi changach ledled Cymru.

Gwelch sut mae prentisiaid yn helpu cwmniau i fynd i'r afael a phrinder sgiliau, cynyddu cynhyrchiant, gwella cystadleurwydd a sichrau gweithlu ymroddedig a chymwys.

Prentisiaethau: cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb a chael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.