Proffil Sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Proffil Sgiliau

  • Manylion Busnes
  • Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Recriwtio
  • Dysgu a Datblygu Busnes
  • Arweinyddiaeth a rheolaeth
  • Sgiliau penodol i'r swydd
  • Sgiliau a chymwysterau
  • Sgiliau iaith Gymraeg
Manylion Busnes

Cam 1 o 8