Proffil Sgiliau Busnes | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Proffil Sgiliau Busnes

  • Manylion Busnes
  • Sgiliau Gweithio
  • Staffio
  • Dysgu a datblygiad sefydliadol - eich canlyniadau dewisol
  • Arweinyddiaeth a rheolaeth
  • Sgiliau penodol i'r swydd
  • Sgiliau a chymwysterau
  • Sgiliau iaith Gymraeg
  • Sgiliau hanfodol
Manylion Busnes

Cam 1 o 9