Mae salon o Gaerdydd sy’n helpu i osgoi dagrau wrth dorri gwalltiau plant bach, yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru sy’n herio stereoteipiau ac yn dangos nad oes gan unrhyw un ‘ddyddiad ar ei orau cyn’.

 Funky Little Chickens


Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen