Mae cwmni W2 Global Data o Gasnewydd yn cefnogi ymgyrch ‘Nid oes gan unrhyw un ddyddiad ar ei orau cyn’, sy’n herio achosion o wahaniaethu ar sail oedran wrth recriwtio ac sy’n darparu pecyn cymorth i berchnogion busnes allu datblygu gweithlu o bob oed.

W2 Global Data


Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen