Mae cwmni dosbarthu’r rhwydwaith trydan Western Power Distribution yn cyflogi tua mil o bobl ledled de, gorllewin a chanolbarth Cymru, ac mae 342 ohonynt yn 50 oed neu
drosodd.

 

Western Power Distribution


Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen