Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae'r wefan hon yn addas ar gyfer y rheini sy'n ystyried dechrau neu weithredu busnes cymdeithasol. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol a busnesau sy'n eiddo i'r gweithwyr.

 

Busnes Cymdeithasol Cymru yn rhoi cymorth dwys un-i-un i fusnesau cymdeithasol ar draws Cymru sydd yn edrych i ehangu neu greu swyddi.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000

 

Mae Canolfan Ffynonellau cymorth eraill i fusnesau cymdeithasol - mae amrywiaeth o ddarparwyr cymorCymru yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth pwrpasol i gyrff sector cyhoeddus sy'n dymuno defnyddio busnesau cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Canfod rhestr o ddarparwyr cymorth

 

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe'i darperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Ewch i Ganolfan Cydweithredol Cymru


Fideos

Arobryn fusnesau cymdeithasol yng Nghymru


Astudiaethau Achos

Sut mae busnesau cymdeithasol yn cyfrannu at economi Cymru?

Gweld pob astudiaeth achos


Digwyddiadau diweddaraf
21 Ion 2019
CYNLLUNIO OLYNIAETH… diogelu dyfodol eich busnes
Rhuthun / Ruthin
“Dechreuwch y sgwrs…mae’n...
22 Ion 2019
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
Pencoed
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
22 Ion 2019
Mae Office 365 yn eich galluogi i dyfu
Swansea / Abertawe
Mae 2.5 miliwn o fusnesau yn y DU yn gwella eu cynhyrchiant...
See all events

Diweddariadau diweddaraf o Busnes Cymdeithasol Cymru

Diweddariadau diweddaraf o Busnes Cymru