Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae'r wefan hon yn addas ar gyfer y rheini sy'n ystyried dechrau neu weithredu busnes cymdeithasol. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol a busnesau sy'n eiddo i'r gweithwyr.

Busnes Cymdeithasol Cymru yn rhoi cymorth dwys un-i-un i fusnesau cymdeithasol ar draws Cymru sydd yn edrych i ehangu neu greu swyddi.
Mae Canolfan Ffynonellau cymorth eraill i fusnesau cymdeithasol - mae amrywiaeth o ddarparwyr cymorCymru yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth pwrpasol i gyrff sector cyhoeddus sy'n dymuno defnyddio busnesau cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.
Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe'i darperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Astudiaethau Achos

Sut mae busnesau cymdeithasol yn cyfrannu at economi Cymru?

Gweld pob astudiaeth achos

Digwyddiadau diweddaraf

Feb
23
2018
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Pembroke Dock
Fe fyddwch yn dysgu elfennau hanfodol ar gyfer llwyddiant...
Feb
23
2018
Y Ffordd O'r Dechreuad I Ymadael - Tyfu Eich Busnes Ar gyfer Eich Ymweliad / Arwerthiant
Wrexham
Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at bob busnes...
Feb
24
2018
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Aberaeron
Fe fyddwch yn dysgu elfennau hanfodol ar gyfer llwyddiant...
Gweld yr holl ddigwyddiadau

Diweddariadau diweddaraf o Busnes Cymdeithasol Cymru

Diweddariadau diweddaraf o Busnes Cymru