Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae'r wefan hon yn addas ar gyfer y rheini sy'n ystyried dechrau neu weithredu busnes cymdeithasol. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol a busnesau sy'n eiddo i'r gweithwyr.

 

Busnes Cymdeithasol Cymru yn rhoi cymorth dwys un-i-un i fusnesau cymdeithasol ar draws Cymru sydd yn edrych i ehangu neu greu swyddi.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000

 

Mae Canolfan Ffynonellau cymorth eraill i fusnesau cymdeithasol - mae amrywiaeth o ddarparwyr cymorCymru yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth pwrpasol i gyrff sector cyhoeddus sy'n dymuno defnyddio busnesau cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Canfod rhestr o ddarparwyr cymorth

 

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe'i darperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Ewch i Ganolfan Cydweithredol Cymru


Fideos

Arobryn fusnesau cymdeithasol yng Nghymru


Astudiaethau Achos

Sut mae busnesau cymdeithasol yn cyfrannu at economi Cymru?

Gweld pob astudiaeth achos


Digwyddiadau diweddaraf
21 Mai 2019
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Brecon
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
21 Mai 2019
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Port Talbot
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
21 Mai 2019
Trafnidiaeth Cymru - HR & hanfodion cynaladwyedd
Newport
Mae Cludiant i Gymru yn rhoi cyfle ardderchog i fusnesau...
See all events

Diweddariadau diweddaraf o Busnes Cymdeithasol Cymru

Diweddariadau diweddaraf o Busnes Cymru