Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae'r wefan hon yn addas ar gyfer y rheini sy'n ystyried dechrau neu weithredu busnes cymdeithasol. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol a busnesau sy'n eiddo i'r gweithwyr.

Busnes Cymdeithasol Cymru yn rhoi cymorth dwys un-i-un i fusnesau cymdeithasol ar draws Cymru sydd yn edrych i ehangu neu greu swyddi.
Mae Canolfan Ffynonellau cymorth eraill i fusnesau cymdeithasol - mae amrywiaeth o ddarparwyr cymorCymru yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth pwrpasol i gyrff sector cyhoeddus sy'n dymuno defnyddio busnesau cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.
Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe'i darperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Astudiaethau Achos

Sut mae busnesau cymdeithasol yn cyfrannu at economi Cymru?

Gweld pob astudiaeth achos

Digwyddiadau diweddaraf

Oct
24
2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cynyddwch Draffig I’ch Gwefan
Neath
Mae 55% o fusnesau bach yn denu mwy o gwsmeriaid drwy...
Oct
24
2018
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Newport
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Oct
24
2018
Rheoli Eich Cyllid
Merthyr Tydfil
Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y maes pwysig hwn...
Gweld yr holl ddigwyddiadau

Diweddariadau diweddaraf o Busnes Cymdeithasol Cymru

Diweddariadau diweddaraf o Busnes Cymru