Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae'r wefan hon yn addas ar gyfer y rheini sy'n ystyried dechrau neu weithredu busnes cymdeithasol. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol a busnesau sy'n eiddo i'r gweithwyr.

 

Busnes Cymdeithasol Cymru yn rhoi cymorth dwys un-i-un i fusnesau cymdeithasol ar draws Cymru sydd yn edrych i ehangu neu greu swyddi.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000

 

Mae Canolfan Ffynonellau cymorth eraill i fusnesau cymdeithasol - mae amrywiaeth o ddarparwyr cymorCymru yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth pwrpasol i gyrff sector cyhoeddus sy'n dymuno defnyddio busnesau cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Canfod rhestr o ddarparwyr cymorth

 

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe'i darperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Ewch i Ganolfan Cydweithredol Cymru


Fideos

Arobryn fusnesau cymdeithasol yng Nghymru


Astudiaethau Achos

Sut mae busnesau cymdeithasol yn cyfrannu at economi Cymru?

Gweld pob astudiaeth achos


Digwyddiadau diweddaraf
26 Maw 2019
Cyfarfod Rhwydweithio Mentora
Llandrindod Wells
Nod y cyfarfod yw dod â Mentoriaid gwirfoddol...
27 Maw 2019
First Aid At Work Refresher
Neath
This course equips the candidate with the skills, knowledge...
27 Maw 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Office 365 yn ehangu eich busnes
Port Talbot
Mae’n amser i chi gael eich pen yn y Cwmwl!...
See all events

Diweddariadau diweddaraf o Busnes Cymdeithasol Cymru

Diweddariadau diweddaraf o Busnes Cymru