Starting a social business

Pan fyddwch yn hyderus fod gennych gynnig ymarferol ar gyfer busnes a’r bobl sy’n angenrheidiol i’w weithredu, byddwch mewn sefyllfa i ddechrau eich busnes cymdeithasol.

Y cam nesaf yw dechrau llunio’ch cynllun busnes. Bydd y prif gynllun hwn yn amlinellu strwythur a threfniadau llywodraethu eich menter mewn ffordd eglur a chryno, ynghyd â dangos y diben cymdeithasol neu’r elw cymdeithasol fel nodwedd ychwanegol.

Bydd eich cynllun busnes hefyd yn cynnwys amcanestyniadau ariannol a dewisiadau arfaethedig ar gyfer cyllid cychwynnol, yn ogystal ag amlinelliad o sut rydych yn bwriadu rheoli prosiectau a chysylltiadau â gweithwyr.

Pan fyddwch wedi cwblhau eich cynllun busnes, byddwch yn barod i gynnal busnes cymdeithasol.  


Yn yr adran hon:

Social Enterprise Business Plan
Social Enterprise Business Plan

Guide to business planning: how to put together a business plan that accurately describes you and your proposed business in detail.

Social Business Structure
Social Business Structure
Social businesses typically involve more than one person in their governance, so creating a legal structure for your business is an essential step.
Financing a Social Business
Financing a Social Business

Outlining start-up finance requirements and proposed strategy for remaining sufficiently capitalised.

Cysylltiadau cyflogaeth busnes cymdeithasol
Cysylltiadau cyflogaeth busnes cymdeithasol

Yn aml, mae cysylltiadau â gweithwyr busnes cymdeithasol yn fwy cymhleth. Yn yr adran hon, edrychwn ar yr ymagweddau gorau at gysylltiadau cyflogaeth. 

Social enterprise project management
Social enterprise project management

Creating a new social business or undertaking change in an existing one requires the effective co-ordination of strategy and implementation.

Mae gan Co-operatives UK ganllaw i’r broses o gychwyn busnes cymdeithasol

Canllaw Simply Start-up