Hen chwarel lechi danddaearol yw Ceudyllau Llechi Llechwedd, yng nghanol Eryri. Gyda thua 25 milltir o dwneli a 250 o siambrau, mae band eang iawn wedi trawsnewid y ffordd y mae hynodrwydd yr atyniad ymwelwyr yn cael ei gyfathrebu.

 

Roedd diweddaru’r wefan, cyfryngau cymdeithasol, lan lwytho lluniau a fideos ac anfon e-byst yn cymryd gormod o’r hanner o amser ac ymdrech. Ers newid i Fand Eang Cyflym Iawn, mae’n gallu gweithio a chysylltu â'r gynulleidfa’n llawer mwy effeithlon. Ond daeth y newid mwyaf dramatig drwy newid i wasanaeth ffôn dros y rhyngrwyd sydd wedi arbed mwy na £14,000!

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen