Hanesion llwyddiant yn eich ardal chi

Cymerwch gipolwg ar rai o straeon llwyddiant y busnesau rydym ni wedi’u cefnogi ledled Cymru.

Ydych chi am weld eich busnes chi ar y rhestr hon hefyd? Cofrestrwch am ddim nawr gyda’r gwasanaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau am weithdy, adolygiad gwefan am ddim a sesiwn cefnogi busnes un i un!

Dewiswch eich lleoliad
 1. Ynys Môn
 2. Blaenau Gwent
 3. Pen y bont ar Ogwr
 4. Caerffili
 5. Caerdydd
  Caerdydd
  Close >
 6. Sir Gaerfyrddin
 7. Ceredigion
 8. Conwy
 9. Sir Ddinbych
 10. Sir y Fflint
 11. Gwynedd
 12. Merthyr Tudful
 13. Sir Fynwy
 14. Castell-Nedd Port Talbot
 15. Casnewydd
 16. Sir Benfro
 17. Powys
 18. Rhondda Cynon Taf
 19. Abertawe
 20. Torfaen
 21. Bro Morgannwg
 22. Wrecsam