Mae newidiadau digidol Gower Hotel yn cael pum seren gan gwsmeriaid

Cafodd Oxwich Bay Hotel, fel llawer yn y sector, ei daro’n galed gan y pandemig heb unrhyw gwsmeriaid drwy’r drws a staff ar ffyrlo. Roedd delio ag ymholiadau cynyddol a thargedu cwsmeriaid newydd gyda llai o staff a llif arian yn her. Darganfyddwch sut y darparodd digidol yr ateb a’i gymeradwyo gan gwsmeriaid, diolch i gyngor a chefnogaeth am ddim gan Superfast Business Wales.

Dechreuwch eich taith ddigidol heddiw a chofrestrwch am gymorth am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen