Cewch wybod sut mae cyn-fabolgampwr Olympaidd, Jamie Baulch yn defnyddio tactegau SEO a chyngor LinkedIn o Cyflymu Cymru i Fusnesau i helpu Bid In i godi mwy o arian ar gyfer elusennau â’u technoleg arloesol ac arwerthiannau mud!

Cewch wybod sut gallwch chi gael mynediad at gyfarfod personol hefyd gan ymweld â Cyflymu Cymru i Fusnesau yma.

 

 

Crëwyd Bid In i helpu elusennau godi arian drwy arwerthiannau mudion mewn digwyddiadau.

 

Mae arwerthiant mud yn fodd gwych i ddiddori prynwyr yn yr eitemau sydd ar gael a chynyddu’r swm a godir wrth ychwanegu elfen gystadleuol at fidio.

 

Wedi ennill hyder newydd drwy redeg arwerthiannau mawr eu bri megis digwyddiad Usain Bolt yn The Dorchester a Grand Prix Monaco, edrychodd Bid In at Cyflymu Cymru i Fusnesau am gyngor digidol i helpu i dyfu'r busnes.

 

Mae’r gweithdy am ddim a chefnogaeth fusnes un-wrth-un a dderbyniodd Bid In wedi helpu’r busnes hybu ei farchnata digidol a chyrraedd mwy o gleientiaid. Helpodd y cyngor wedi'i deilwra Bid In i ddringo safleoedd Google a hyrwyddo ei amlygrwydd gan hybu proffil Jamie ar LinkedIn – sydd â dros 10,000 o gysylltiadau bellach.

 

Mae technoleg ddigidol wedi bod yn bwysig wrth helpu Bid In achub y blaen ar ei gystadleuaeth.

 

Mae technoleg lechen yn caniatáu i gynigwyr mewn digwyddiad weld yr holl gynnyrch a phrofiadau ar gael.

 

Wedyn, gall unrhyw wrth lechen ddewis ei enw, mewnbynnu ei gyfrinair a gwneud cynnig. Ymddengys y cynigydd uchaf ar fwrdd arweinwyr mawr yn y digwyddiad fel gall pawb ei weld.   Mae'r disyfydrwydd a'r gallu rhyngweithiol yn codi llawer mwy o arian dros yr elusennau.

 

Yn manteisio ar ddull ei yrfa ddiwethaf fel mabolgampwr poblogaidd, mae Jamie wedi helpu i dyfu Bid In gan ennill y blaen ar gystadleuaeth drwy ddefnyddio technoleg ar-lein a chefnogaeth fusnes i fynd yn ei flaen. 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen