Clywch gan Sam a Sam sy’n rhedeg LilBits i ddarparu cyflenwadau dysgu a theganau fforddiadwy i blant ac oedolion sydd ag anghenion arbennig. Dysgwch sut wnaeth adolygiad gwefan a chwrs technoleg ar-lein am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau helpu’r pâr godi gwerthiant 1200% trwy wneud gwelliannau bychain yn unig!

 

 

Wedi blynyddoedd o warchod plant, gwaith meithrin a rhedeg sesiynau chwarae synhwyraidd, sefydlodd Sam a Sam Lil'Bits i ddarparu teganau a chyflenwadau dysgu mwy fforddiadwy, addysgol a synhwyraidd i blant ac oedolion ag anghenion arbennig.  Aeth gwefan Lil’Bits yn fyw ym mis Awst 2016 lle mai £56.40 yn unig oedd y gwerthiant. Blwyddyn yn ddiweddarach ac mae’r busnes wedi gweld cynnydd o 1200% o ran gwerthiant.

 

Roedd y pâr yn ei chael yn werth chweil fuddsoddi peth o'u hamser i hyfforddiant digidol er mwyn gwella eu presenoldeb ar-lein.   Fe wnaethant hefyd fuddsoddi mewn system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid o’r enw Sales Radar - mae hyn yn eu helpu i wthio cwsmeriaid o fod yn ddarpar-gwsmeriaid i gwsmeriaid go iawn. Mae'r system yn galluogi Sam i weld yn gyflym yr holl siopau teganau y maent am gysylltu â nhw ac felly i dargedu gwerthiannau'n fwy effeithiol.

 

Trwy gysylltu nifer o’u hoffer marchnata digidol, megis CRM, MailChimp a Shopify, mae'r tîm wedi arbed oriau yn eu prosesau gwaith oherwydd bod y systemau hyn yn integreiddio'n effeithiol.

 

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn arf marchnata ar-lein allweddol ar gyfer Lil’Bits. Maent yn cyfathrebu’n aml ar y llwyfannau ac yn rhannu rhagolygon o’u cynhyrchion newydd gyda'u cwsmeriaid trwy bostiadau, lluniau a fideos ar-lein. 

 

Mae'r tîm hefyd yn meithrin perthynas ar-lein gyda phobl ar wahân i gwsmeriaid. Mae defnyddio llwyfannau megis YouTube wedi cysylltu Lil'Bits â dylanwadwyr yn eu hardal fel blogwyr a vlogwyr a fydd yn arddangos eu cynhyrchion i gynulleidfa ehangach.

 

Fe wnaeth cymorth busnes am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau helpu Lil’Bits ddeall newidiadau gwefan y gallent eu cyflawni yn hawdd er mwyn hybu eu safle ar y peiriannau chwilio a symleiddio'r ffordd y maent yn rheoli'r busnes.

 

Fel mae’n digwydd, gwnaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau cynnal adolygiad llawn o wefan Lil'Bits, a nododd welliannau pellach o ran eu presenoldeb ar-lein gan ddefnyddio offer dadansoddol a hyd yn oed nodi dolenni toredig a allai fod wedi bod yn colli gwerthiannau.

 

Ar ôl gweithdy am ddim a sesiwn un-i-un, derbyniodd Lil'Bits lyfr gwaith yn ogystal, sy'n eu helpu i wneud gwelliannau parhaus.

 

Trwy fuddsoddi ychydig o amser a gwneud newidiadau hylaw, mae'r ddau Sam llawn hyder ac yn llawer mwy gwybodus ac yn gyffrous am dwf parhaus Lil’Bits.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen