Efallai nid Aberystwyth yw’r lle mwyaf cysylltiedig yn ddaearyddol, ond ers cyflwyno band llydan uwch gyflym i’r ardal ym mis Tachwedd 2014 mae byd o bosibiliadau wedi agor ar gyfer un cwmni o Geredigion sydd ag uchelgeisiau byd-eang. Er bod y cwmni wedi’i leoli’n bell rhag cwsmeriaid allweddol, mae cyflwyno band llydan uwch gyflym, nid yn unig wedi gwneud iddynt deimlo’n llai anghysbell fel cwmni, ond wedi eu gwneud yn fwy cysylltiedig o ganlyniad.

 

Ffurfiwyd Environment Systems yn 2003 ac mae’n cyflogi 30 o bobl, yn amrywio o ecolegwyr i ddadansoddwyr ac ystadegwyr system gwybodaeth ddaearyddol (GIS), yn ymgynghoriaeth amgylcheddol arbenigol a chanddo enw da o’i chleientiaid yn y DU ac yn rhyngwladol am ei arbenigedd mewn dadansoddi data - yn benodol geoinformatics ac arsylwi daear.

 

Gall y cwmni ganfod lledaeniad rhywogaethau ymledol yn y DU, fonitro effeithiolrwydd cynlluniau amaeth-amgylcheddol a hyd yn oed mapio newidiadau mewn cynefinoedd ar ynysoedd anghysbell yn y Caribî a De Iwerydd.

 

Mae’r cwmni yn defnyddio sgiliau gwybodaeth amgylcheddol ac arsylwi daear, dadansoddi ystadegol ac arbenigedd mapio i ddarparu cynllunwyr, gwneuthurwyr polisi a gweithwyr proffesiynol amgylcheddol â’r dystiolaeth a mewnwelediad sydd eu hangen arnynt.

 

Dywedodd Steve Keyworth, Cyfarwyddwr, “Ein prif arbenigedd yw synhwyro o bell neu brosesu data amgylcheddol o loerennau a drôns. Yr ydym yn gyrru prosiectau ymchwil o’n swyddfeydd yn Aberystwyth sy’n ein rhoi ar flaen y gad ymysg datblygiadau mewn nifer o feysydd lle’r ydym yn arloesi llif gwaith data newydd neu ddatblygu algorithmau i ddarparu dealltwriaeth heb ei ail o gyflwr cyffredinol ein hamgylchedd.

 

“Er ein bod yn gweithredu ar flaen y gad ym maes technoleg, ac mae’n anodd credu erbyn hyn, ond tan ddiwedd y llynedd bu’n rhaid i ni ddogni’r defnydd o’r Rhyngrwyd yn y swyddfa diolch i’n gyflymder cysylltiad 3Mbps boenus o araf.

 

“Daeth yn obsesiwn wrth i ni olrhain datblygiad band llydan uwch gyflym cyn gynted iddynt gyhoeddi ei fod am gael ei gyflwyno. Pan ddaeth ar gael yn Aberystwyth, rhaid i ni wedi bod yn un o’r cwmnïau cyntaf i gofrestru!

 

“Erbyn hyn mae gennym gyflymderau cysylltu anhygoel o 100Mbp. Does dim ffordd y gallem fynd yn ôl i le yr oeddem o’r blaen. Mae wedi chwyldroi hyn yr ydym yn gallu ei wneud o ddydd i ddydd fel busnes a sut yr ydym yn ymdrin â phrosiectau yn y dyfodol. Gallwn nawr symud a derbyn setiau data llawer mwy nag erioed o’r blaen, ynghyd a chyflymder llwytho anhygoel. Mae cost band llydan uwch gyflym, tra ychydig yn uwch na’n cysylltiad Rhyngrwyd blaenorol, yn swm disylw iawn o’i gymharu â’r gwerth ychwanegol a enillwyd gan ein systemau busnes. Mae’r potensial mae band llydan uwch gyflym yn ei gynnig i ni o ran cefnogi ein dyheadau busnes yn y dyfodol yn anfesuradwy.

 

“Rydym yn ystyried cyflwyno system Protocol Llais dros y Rhyngrwyd (VOIP), ond yn y cyfamser rydym eisoes yn gwneud defnydd o gymwysiadau sydd ond ar gael i ni, diolch i fand llydan uwch gyflym, gan gynnwys GoToMeeting, gwe-seminarau rhyngweithiol, cynyddu logio i mewn o bell, protocol diogel i drosglwyddo ffeiliau (SFTP) a throsglwyddo ffeiliau mawr. Rydym hefyd yn edrych i adeiladu ar ein defnydd o gymwysiadau busnes yn y cwmwl trwy ddatblygu ein gallu i brosesu data trwy ddefnydd cwmwl.“

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen