IoT yng Nghymru

Mae'n ffaith syml: mae busnesau doethach yn gwneud yn well. Ond, sut ydych chi'n dod yn ddoethach? Sut ydych chi’n cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch pan fydd ei hangen arnoch fwyaf? Yr ateb, mewn sawl achos, yw trwy'r Rhyngrwyd Pethau (IoT).

Pan fyddwn yn siarad am IoT ar gyfer busnesau, rydym yn golygu cysylltu systemau â'r rhyngrwyd a defnyddio synwyryddion ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd i gasglu data pwysig. Dysgu sut y gall IoT wneud eich bywyd chi a bywydau’ch cwsmeriaid yn well isod.

Gwneud busnes yn fwy craff

Gall IoT wneud eich busnes yn fwy effeithlon - mae'n haws nag y byddech chi'n ei feddwl.

Sut y gall IoT helpu Cymru

Dechreuwch feddwl: sut y gall dyfeisiau sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd chwyldroi'r hyn rydych chi'n ei wneud?

Vortex IoT

Sut gallai IoT helpu'r diwydiant rheilffyrdd i arbed miliynau o bunnoedd bob blwyddyn?

Think Air

Dysgu am y cynllun beiddgar i fonitro ansawdd aer ledled Cymru gyfan.

Tai Canolbath Cymru

Lleihau costau a darparu gwell gwasanaeth gyda chymorth dyfeisiau IoT.

Cyswllt Ffermio

Trawsnewid y sector amaeth a gwneud ffermio yn fwy digidol.

Aberteifi

Dysgu gwersi gan yr archfarchnadoedd: a ellid cymhwyso hyn i’r stryd fawr?

Adnoddau IoT

Dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch helpu chi i fynd i'r afael ag IoT yn eich busnes.


Am wneud mwy o ddigidol?

Lawrlwytho ein canllaw Hanfodion Meddalwedd rhad ac am ddim i ddysgu pa offer sydd ar gael i wneud rhedeg busnes llwyddiannus yn haws ac yn fwy diogel.

 

Llwythwch eich Pecyn Adnoddau Digidol i Fusnesau i lawr am ddim