Ydych chi’n awyddus i gynyddu eich cyrhaeddiad ar-lein er mwyn cynyddu eich sylfaen cwsmeriaid a gwella eich gwerthiant?

Ydych chi’n gwybod sut gall y cyfryngau cymdeithasol eich helpu i gyflawni hyn?  

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn wasanaeth a ariennir yn llawn, sydd wedi ei ddylunio er mwyn helpu busnesau bach yng Nghymru i ddeall, mabwysiadu a manteisio’n llawn ar dechnoleg ddigidol a’r cyfoeth o offer ar-lein er mwyn dechrau tyfu eu busnes.  

Gwyliwch y fideo i weld pa gymorth sydd ar gael a sut mae busnesau ledled Cymru yn manteisio arno yn barod:   

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen