Emma Goode

Mae Emma wedi bod yn gweithio ar brosiectau strategol digidol ers dros 20 mlynedd. Mae gan Emma brofiad Marchnata Corfforaethol Digidol ac wedi rhedeg ei busnes bach ei hun. Yn gyn-gynghorydd busnesau newydd, mae Emma yn dod â'i sgiliau strategaeth fusnes a marchnata digidol i dîm cynghori Cyflymu Busnes Cymru.