Ian Jones

Mae Ian yn ddarparwr profiadol a phroffesiynol gwasanaethau ymgynghori a chynghori busnes i'r gymuned BBaCh yn y DU a ledled Ewrop ers 25 mlynedd. I ategu at ei sgiliau ymgynghori busnes, mae Ian yn parhau i fod yn berchen ar ac yn rheoli busnesau llwyddiannus ei hun, un yn y diwydiant adeiladu tra bo’r llall yn fenter manwerthu ar-lein.