John Mills

Mae John yn weithiwr TG a Systemau Busnes profiadol gyda blynyddoedd o brofiad mewn rheoli busnes rhyngwladol a domestig a rheoli newid, ar draws ystod eang o brosiectau. Mae ei wybodaeth helaeth yn ei alluogi i helpu busnesau wrth fudo i’r cwmwl (yn enwedig i amgylcheddau Microsoft 365/Sharepoint), datblygu gwefannau/e-fasnach, a datblygu canllawiau cyflawn o ddatblygiad systemau TG, o systemau defnyddiwr terfynol i rai sy'n wynebu’r cwsmer.