Leon Ingham

Mae gan Leon dros ugain mlynedd o brofiad yn gweithio fel peiriannydd cymorth technegol yn datrys materion i BBaChau, yn ogystal â bod yn rheolwr perthynas cleientiaid lle'r oedd yn sicrhau bod busnesau'n cael cymorth o’r safon uchaf.

Arbenigedd Leon yw dadansoddi anghenion busnesau, sy’n caniatáu iddo arddangos y modd gall dechnoleg ddigidol helpu busnesau i dyfu, arbed amser neu rywbeth mor syml a rhwyddhau’r broses o redeg busnes.