Gweminarau cystadlu ar-lein

Mae’n bryd i chi fod ar flaen y gad. Wrth i’r hen ffyrdd o wneud busnes newid, gallwch fod yn siŵr bod eich cystadleuwyr yn canolbwyntio ar y byd ar-lein a gallwn ni eich helpu chi i wneud yr un peth.

Bydd ein cyfres o weminarau Cystadlu Ar-lein am ddim yn dangos i chi sut mae denu cwsmeriaid newydd a sicrhau eu bod yn dod yn ôl atoch yn y byd prysur newydd hwn o werthu ar-lein.

Os ydych chi eisiau gwella SEO neu wneud rhagor o weithgareddau e-fasnach, fe wnawn ni ddangos sut gall technoleg ddigidol helpu eich busnes i ailgychwyn, adfer a thyfu.


Dysgwch gyfrinachau Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) er mwyn i chi allu helpu darpar gwsmeriaid i ddod o hyd i chi ar-lein pan fyddan nhw’n defnyddio peiriannau chwilio fel Google a Bing. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs SEO hwn yn cynnwys:

 • Sut mae peiriannau chwilio yn rhoi gwefannau mewn trefn
 • Ymchwilio i allweddeiriau ac ymadroddion ar gyfer eich busnes
 • Monitro a gwella eich strategaeth SEO

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Dysgwch am hanfodion marchnata digidol. Byddwn yn dangos sut mae tyfu eich cynulleidfa a chreu cyfleoedd i werthu boed hynny drwy e-bost, Google neu eich gwefan. Mae meysydd o fewn y cyflwyniad i farchnata digidol hwn yn cynnwys:

 • Sut mae datblygu strategaethau marchnata sy’n canolbwyntio ar werthu
 • Mesur beth sy’n gweithio a beth sydd ddim
 • Dysgu gan eich cwsmeriaid drwy ddefnyddio Google Analytics

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Ydych chi eisiau dechrau gwerthu ar-lein? Dysgwch sut mae gwerthu ar-lein drwy ddefnyddio eich gwefan eich hun, gwerthu ar-lein, neu blatfform cyfryngau cymdeithasol. Mae meysydd o fewn y cyflwyniad i e-fasnach hwn yn cynnwys:

 • Dewis y platfform e-fasnach gorau ar gyfer eich busnes
 • Sut mae derbyn taliadau ar-lein yn ddiogel
 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i werthu mwy

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Trowch eich gwefan yn brofiad proffesiynol, cyfeillgar i gwsmeriaid sy’n creu cyfleoedd gwerthu ac yn rhwydo cwsmeriaid newydd. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs gwefannau hwn yn cynnwys:

 • Sut mae creu gwefan sy’n gwerthu
 • Monitro perfformiad gwefan gyda Google Analytics
 • Strategaethau cynnwys i’ch helpu i sefyll allan

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Dewch o hyd i dechnegau uwch a fydd yn eich helpu i ddatblygu strategaethau marchnata ar-lein sydd â’r nod o greu cyfleoedd gwerthu newydd a datblygu eich sylfaen cwsmeriaid. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs marchnata digidol hwn yn cynnwys:

 • Datblygu strategaethau marchnata sy’n canolbwyntio ar werthu
 • Creu ymgyrchoedd chwilio/PPC llwyddiannus
 • Defnyddio Google Analytics i addasu eich dull gweithredu

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Ewch â’ch e-fasnach i’r lefel nesaf drwy ddysgu sut mae rheoli eich stoc, eich cwsmeriaid a’ch data yn effeithiol er mwyn i chi allu gwerthu mwy. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs e-fasnach hwn yn cynnwys:

 • Rheoli eich rhestr stoc yn fwy effeithlon
 • Sut mae cael codau bar ar gyfer eich cynnyrch newydd
 • Sefydlu a defnyddio codau SKU

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Peidiwch ag anghofio trefnu eich sesiwn un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol pan fyddwch chi yn y gweithdy!


 

BC Digwyddiadau
25 Mai 2022
Y Cyfryngau Cymdeithasol Uwch - CCIF (Ar-lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae...
26 Mai 2022
Marchnata Digidol (Uwch) - CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
31 Mai 2022
Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio [SEO] -CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
31 Mai 2022
Gweithio'n Gallach, Gweithio'n Fwy Diogel (hyd at 5 o weithwyr) - CCIF (Ar-Lein)
Mae'r cwrs hwn (rhad ac am ddim) Cyflymu Cymru i Fusnesau...
1 Meh 2022
Marchnata Digidol (i ddechreuwyr) - CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
Fwy o Ddigwyddiadau