Gweminarau cystadlu ar-lein

Mae’n bryd i chi fod ar flaen y gad. 

Bydd ein cyfres o weminarau Cystadlu Ar-lein am ddim yn dangos i chi sut mae denu cwsmeriaid newydd a sicrhau eu bod yn dod yn ôl atoch yn y byd prysur newydd hwn o werthu ar-lein.

Os ydych chi eisiau gwella SEO neu wneud rhagor o weithgareddau e-fasnach, fe wnawn ni ddangos sut gall technoleg ddigidol helpu eich busnes i ailgychwyn, adfer a thyfu.


Deall Hysbysebion a Thalu Fesul Clic 

Gall defnyddio hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol a thalu fesul clic fod yn ffordd effeithiol iawn o gyrraedd mwy o gwsmeriaid ar-lein a dod â mwy o ymwelwyr i’ch gwefan. Byddwn yn dangos i chi sut mae sefydlu a rheoli eich hysbysebion y telir amdanynt er mwyn cael y canlyniadau gorau. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y weminar hon, Deall Hysbysebion a Thalu Fesul Clic, sy’n rhad ac am ddim, yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i ddefnyddio hysbysebion talu fesul clic 
 • Cychwyn arni gyda Google Ads 
 • Cynnal ymgyrchoedd hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol  

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


Manteisio i’r eithaf ar Fewnwelediadau a Dadansoddeg

Bydd deall ymddygiad ac arferion prynu eich cwsmeriaid yn eich helpu i werthu mwy. Byddwn yn dangos i chi sut gall mewnwelediadau a dadansoddeg eich helpu i gyflawni hynny er mwyn i chi allu canolbwyntio ar yr hyn sy’n cyflawni canlyniadau. Mae’r meysydd sydd wedi’u cynnwys yn y cwrs Mewnwelediadau a Dadansoddeg am ddim hwn yn cynnwys:      

 • Sut i ddefnyddio offer dadansoddeg y we, fel Google Analytics a HotJar 

 • Sut i fanteisio i’r eithaf ar eich cofnod Google My Business 

 • Sut i fesur eich cyrraedd a’ch ymgysylltiad ar gyfryngau cymdeithasol 

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


Sicrhau Bod Pobl Yn Gallu Dod O Hyd I Chi Ar-Lein - SEO

Dysgwch gyfrinachau Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) er mwyn i chi allu helpu darpar gwsmeriaid i ddod o hyd i chi ar-lein pan fyddan nhw’n defnyddio peiriannau chwilio fel Google a Bing. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs SEO hwn yn cynnwys:

 • Sut mae peiriannau chwilio yn rhoi gwefannau mewn trefn
 • Ymchwilio i allweddeiriau ac ymadroddion ar gyfer eich busnes
 • Monitro a gwella eich strategaeth SEO

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


Marchnata Digidol – Lefel Sylfaenol

Dysgwch am hanfodion marchnata digidol. Byddwn yn dangos sut mae tyfu eich cynulleidfa a chreu cyfleoedd i werthu boed hynny drwy e-bost, Google neu eich gwefan. Mae meysydd o fewn y cyflwyniad i farchnata digidol hwn yn cynnwys:

 • Sut mae datblygu strategaethau marchnata sy’n canolbwyntio ar werthu
 • Mesur beth sy’n gweithio a beth sydd ddim
 • Dysgu gan eich cwsmeriaid drwy ddefnyddio Google Analytics

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach) - Lefel Sylfaenol

Ydych chi eisiau dechrau gwerthu ar-lein? Dysgwch sut mae gwerthu ar-lein drwy ddefnyddio eich gwefan eich hun, gwerthu ar-lein, neu blatfform cyfryngau cymdeithasol. Mae meysydd o fewn y cyflwyniad i e-fasnach hwn yn cynnwys:

 • Dewis y platfform e-fasnach gorau ar gyfer eich busnes
 • Sut mae derbyn taliadau ar-lein yn ddiogel
 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i werthu mwy

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


Gwefannau

Trowch eich gwefan yn brofiad proffesiynol, cyfeillgar i gwsmeriaid sy’n creu cyfleoedd gwerthu ac yn rhwydo cwsmeriaid newydd. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs gwefannau hwn yn cynnwys:

 • Sut mae creu gwefan sy’n gwerthu
 • Monitro perfformiad gwefan gyda Google Analytics
 • Strategaethau cynnwys i’ch helpu i sefyll allan

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


Marchnata Digidol – Lefel Uwch

Dewch o hyd i dechnegau uwch a fydd yn eich helpu i ddatblygu strategaethau marchnata ar-lein sydd â’r nod o greu cyfleoedd gwerthu newydd a datblygu eich sylfaen cwsmeriaid. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs marchnata digidol hwn yn cynnwys:

 • Datblygu strategaethau marchnata sy’n canolbwyntio ar werthu
 • Creu ymgyrchoedd chwilio/PPC llwyddiannus
 • Defnyddio Google Analytics i addasu eich dull gweithredu

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach) - Lefel Uwch

Ewch â’ch e-fasnach i’r lefel nesaf drwy ddysgu sut mae rheoli eich stoc, eich cwsmeriaid a’ch data yn effeithiol er mwyn i chi allu gwerthu mwy. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs e-fasnach hwn yn cynnwys:

 • Rheoli eich rhestr stoc yn fwy effeithlon
 • Sut mae cael codau bar ar gyfer eich cynnyrch newydd
 • Sefydlu a defnyddio codau SKU

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


BC Digwyddiadau

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau