Gweminarau cystadlu ar-lein

Mae’n bryd bod ar flaen y gad. Gan fod y cyfyngiadau symud yn cyfyngu ar yr hen ffyrdd o wneud busnes, mae’ch cystadleuwyr yn sicr wedi troi eu golygon tuag at fasnachu ar-lein erbyn hyn.

Bydd ein gweminarau Cystadlu ar-lein yn dangos i chi sut mae denu cwsmeriaid newydd a sicrhau eu bod yn dod yn ôl atoch yn y byd prysur newydd hwn o werthu ar-lein.

GPT Environmental at work in a river.
Sicrhau Bod Pobl Yn Gallu Dod O Hyd I Chi Ar-Lein - SEO

Triciau SEO i helpu cwsmeriaid posib i ddod o hyd i chi ar-lein

Hazelwood employees in a yard.
Marchnata Digidol – Lefel Sylfaenol

Strategaethau fforddiadwy i ddenu cwsmeriaid a gwerthiannau

Paul Young and Shaun Potter of Spiffy looking at documents.
Gwerthu Ar-lein - E-Fasnach

Gyfrinachau gwerthu drwy eich gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol

Paul Young and Shaun Potter of Spiffy looking at documents.
Gwerthu Ar-lein - E-Fasnach

Gyfrinachau gwerthu drwy eich gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol

Lisa Head, Area 43, using a laptop.
Gwefannau

Sicrhau bod gennych chi wefan broffesiynol sy’n denu cwsmeriaid newydd

Walker Chiropractic in their clinic.
Sicrhau Teyrngarwch Gan Gwsmeriaid - CRM

Ennyn teyrngarwch cwsmeriaid a sicrhau eu bod yn dod yn ôl atoch

Katy Davies, Gallery Manager at Harbour Lights Gallery, using a laptop.
Marchnata Digidol – Lefel Uwch

Technegau datblygedig i’ch helpu chi i gystadlu ar-lein


Peidiwch ag anghofio trefnu eich sesiwn 1:1 gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol pan fyddwch chi yn y gweithdy!


 

Dywedodd 97% o’r rhai fu ar ein cyrsiau eu bod yn fuddiol i’w busnes

 • “Mae cael rhagor o gyngor yn amhrisiadwy”
  Sunnybank Holiday Accommodation

   
 • “Roedd yn fuddiol iawn ac yn llawn gwybodaeth”
  Davies Warlow Chartered Accountants

   
 • “Roedd yn fanwl iawn, a byddai o gymorth mawr i unrhyw fusnes”
  Counselling Choices

Mae ein gwasanaeth llawn yn cynnwys

 • Gweithdai busnes am ddim: cyfle i ddysgu ffyrdd ymarferol o fanteisio i’r eithaf ar adnoddau ar-lein a thechnolegau ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr
 • Cymorth un i un wedi’i deilwra: cyfle am sesiwn un i un gyda Chynghorydd Busnes Digidol a chynllun gweithredu wedi’i deilwra
 • Adolygu gwefan: cyfle am adolygiad am ddim o’ch gwefan i ddod o hyd i feysydd i’w gwella er mwyn ennill cwsmeriaid newydd


Telerau ac Amodau

Gallwch ddod o hyd i sut mae Busnes Cymru yn delio â’ch gwybodaeth, yma. Os ydych yn archebu eich lle mewn digwyddiad gan Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru, efallai y byddwn ni’n defnyddio'r wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi er mwyn cynnig gwasanaeth personol neu wasanaeth lleol, er mwyn rhoi gwybod i chi am newidiadau i’n gwasanaeth, er mwyn gofyn eich barn ac i’n helpu ni i wella ein gwasanaethau.

Mae gan wefannau rydyn ni’n cysylltu â nhw Delerau ac Amodau sy’n debygol o fod yn wahanol i’n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

BC Digwyddiadau
26 Ion 2021
Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio [SEO] -CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
26 Ion 2021
Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio [SEO] - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
26 Ion 2021
Y Cyfryngau Cymdeithasol i Ddechreuwyr - CCIF (Ar-lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae...
26 Ion 2021
Cyfryngau Cymdeithasol Lefel Sylfaenol - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae...
27 Ion 2021
Marchnata Digidol – Lefel Uwch - CCIF (Gweminar)
St Asaphs
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
Fwy o Ddigwyddiadau

“Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi bod yn gyfrwng i’n helpu ni i dyfu ein busnes...”

Darllenwch sut mae Magnolia yn llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Ydych chi’n barod i ymuno â nhw? Cofrestrwch gyda Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cymorth digidol am ddim!