Gweminarau hyrwyddo eich busnes

Y byd ar-lein yw’r stryd fawr newydd erbyn hyn ac mae eich cwsmeriaid yn treulio mwy o amser yn sgrolio drwy ffrydiau cymdeithasol a gallwn ni eich helpu i ddenu eu sylw.

Bydd ein cyfres o weminarau Hyrwyddo’ch Busnes am ddim yn dangos i chi sut mae cyfryngau cymdeithasol yn eich helpu i gadw mewn cysylltiad â chwsmeriaid a dod o hyd i rai newydd sy’n gallu cadw'r arian i lifo.

Byddwn yn dangos i chi sut mae dal ati i ymgysylltu a chael atgyfeiriadau a sut mae darparu gwasanaeth wyneb yn wyneb o bell.


Ydy’r cyfryngau cymdeithasol yn rhywbeth newydd i chi? Os oes angen help arnoch i gyrraedd cwsmeriaid, gallwn ddangos i chi beth yw hanfodion codi eich proffil a hyrwyddo eich busnes ar-lein. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs cyfryngau cymdeithasol hwn yn cynnwys:

 • Cynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
 • Sut mae defnyddio Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn ar gyfer busnesau
 • Trefnu cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio Hootsuite, Buffer a mwy

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Ydych chi eisiau gwella cyfryngau cymdeithasol eich busnes? Dysgwch sut mae gwerthu drwy lunio strategaeth cyfryngau cymdeithasol gref sy’n eich helpu i sefyll allan. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs cyfryngau cymdeithasol hwn yn cynnwys:

 • Sut mae llunio strategaeth cyfryngau cymdeithasol
 • Ymgysylltu mwy ar-lein
 • Mesur llwyddiant drwy ddefnyddio metrigau

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Fyddech chi’n gallu darparu eich gwasanaeth wyneb yn wyneb o bell? Oes gennych chi syniad gwych am gwrs ar-lein? Gallwn ddangos ffyrdd hawdd o ddarparu eich gwasanaethau ar-lein. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y weminar cyrsiau ar-lein hon yn cynnwys:

 • Sut mae hyrwyddo eich cyrsiau/gwasanaethau ar-lein newydd
 • Platfformau ar-lein ar gyfer rheoli cyrsiau ar-alw
 • Defnyddio systemau i dderbyn archebion a thaliadau

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Peidiwch ag anghofio trefnu eich sesiwn un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol pan fyddwch chi yn y gweithdy!


 

Dywedodd 97% o’r rhai fu ar ein cyrsiau eu bod yn fuddiol i’w busnes

 • “Mae cael rhagor o gyngor yn amhrisiadwy”
  Sunnybank Holiday Accommodation

   
 • “Roedd yn fuddiol iawn ac yn llawn gwybodaeth”
  Davies Warlow Chartered Accountants

   
 • “Roedd yn fanwl iawn, a byddai o gymorth mawr i unrhyw fusnes”
  Counselling Choices

Mae ein gwasanaeth llawn yn cynnwys

 • Gweithdai busnes am ddim: cyfle i ddysgu ffyrdd ymarferol o fanteisio i’r eithaf ar adnoddau ar-lein a thechnolegau ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr
 • Cymorth un i un wedi’i deilwra: cyfle am sesiwn un i un gyda Chynghorydd Busnes Digidol a chynllun gweithredu wedi’i deilwra
 • Adolygu gwefan: cyfle am adolygiad am ddim o’ch gwefan i ddod o hyd i feysydd i’w gwella er mwyn ennill cwsmeriaid newydd


Telerau ac Amodau

Gallwch ddod o hyd i sut mae Busnes Cymru yn delio â’ch gwybodaeth, yma. Os ydych yn archebu eich lle mewn digwyddiad gan Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru, efallai y byddwn ni’n defnyddio'r wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi er mwyn cynnig gwasanaeth personol neu wasanaeth lleol, er mwyn rhoi gwybod i chi am newidiadau i’n gwasanaeth, er mwyn gofyn eich barn ac i’n helpu ni i wella ein gwasanaethau.

Mae gan wefannau rydyn ni’n cysylltu â nhw Delerau ac Amodau sy’n debygol o fod yn wahanol i’n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

BC Digwyddiadau

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau

“Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi bod yn gyfrwng i’n helpu ni i dyfu ein busnes...”

Darllenwch sut mae Magnolia yn llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Ydych chi’n barod i ymuno â nhw? Cofrestrwch gyda Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cymorth digidol am ddim!