Gweminarau hyrwyddo eich busnes

Ydych chi angen cadw’ch busnes i fynd? Os nad ydych chi eisiau colli’r cysylltiadau rydych chi wedi gweithio’n galed i’w datblygu, mae ffyrdd i chi gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid ar hyn o bryd.

Bydd ein gweminarau Hyrwyddo eich Busnes yn dangos i chi sut mae cyfryngau cymdeithasol yn eich cadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid presennol, a dangos sut mae dod o hyd i gwsmeriaid newydd sy’n gallu cadw’r llif arian i fynd. Gallwn roi awgrymiadau i chi er mwyn cynnal y cysylltiadau a pharhau i ddenu busnes, hyd yn oed os nad ydych chi’n gallu agor y busnes ei hun.

Beth Morris in a workshop with two children.
Cyfryngau Cymdeithasol – Lefel Sylfaenol

Codi’ch proffil, ac ymgysylltu â’ch cymuned leol

Wonderfully Wild owner, Victoria Roberts, standing at a gate.
Cyfryngau Cymdeithasol – Lefel Uwch

Arallgyfeirio'ch busnes er mwyn creu math newydd o ‘fusnes fel arfer’

Someone having a video conference on a laptop.
Darparu Cyrsiau Ar-lein a Gwasanaethau Rhithwir

Darparu'ch gwasanaeth wyneb yn wyneb o bell


Peidiwch ag anghofio trefnu eich sesiwn un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol pan fyddwch chi yn y gweithdy!


 

Dywedodd 97% o’r rhai fu ar ein cyrsiau eu bod yn fuddiol i’w busnes

 • “Mae cael rhagor o gyngor yn amhrisiadwy”
  Sunnybank Holiday Accommodation

   
 • “Roedd yn fuddiol iawn ac yn llawn gwybodaeth”
  Davies Warlow Chartered Accountants

   
 • “Roedd yn fanwl iawn, a byddai o gymorth mawr i unrhyw fusnes”
  Counselling Choices

Mae ein gwasanaeth llawn yn cynnwys

 • Gweithdai busnes am ddim: cyfle i ddysgu ffyrdd ymarferol o fanteisio i’r eithaf ar adnoddau ar-lein a thechnolegau ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr
 • Cymorth un i un wedi’i deilwra: cyfle am sesiwn un i un gyda Chynghorydd Busnes Digidol a chynllun gweithredu wedi’i deilwra
 • Adolygu gwefan: cyfle am adolygiad am ddim o’ch gwefan i ddod o hyd i feysydd i’w gwella er mwyn ennill cwsmeriaid newydd


Telerau ac Amodau

Gallwch ddod o hyd i sut mae Busnes Cymru yn delio â’ch gwybodaeth, yma. Os ydych yn archebu eich lle mewn digwyddiad gan Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru, efallai y byddwn ni’n defnyddio'r wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi er mwyn cynnig gwasanaeth personol neu wasanaeth lleol, er mwyn rhoi gwybod i chi am newidiadau i’n gwasanaeth, er mwyn gofyn eich barn ac i’n helpu ni i wella ein gwasanaethau.

Mae gan wefannau rydyn ni’n cysylltu â nhw Delerau ac Amodau sy’n debygol o fod yn wahanol i’n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

BC Digwyddiadau
21 Ebr 2021
Gwefannau - CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
21 Ebr 2021
Gwefannau - CCIF (Gweminar)
Bangor
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
21 Ebr 2021
Seiberddiogelwch- CCIF (Ar-lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
21 Ebr 2021
Cadw’n Ddiogel Ar-lein - Seiberddiogelwch - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
22 Ebr 2021
Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio [SEO] - CCIF (Gweminar)
St Asaph
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
Fwy o Ddigwyddiadau

“Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi bod yn gyfrwng i’n helpu ni i dyfu ein busnes...”

Darllenwch sut mae Magnolia yn llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Ydych chi’n barod i ymuno â nhw? Cofrestrwch gyda Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cymorth digidol am ddim!