Cyrsiau dysgu ar-lein

BOSS

Y dull dysgu didrafferth sy'n cyd-fynd â'ch amserlen

Dewiswch unrhyw un o’n cyrsiau am ddim i ddysgu sut y gallwch chi ddefnyddio technoleg ar-lein i arbed amser ac arian, i gyrraedd mwy o gwsmeriaid, symleiddio prosesau gwaith a thyfu refeniw.

Cliciwch ar gwrs isod i gofrestru’ch busnes a dechrau dysgu am ddim!

Byddwch yn cael eich tywys i dudalen Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) Busnes Cymru i wneud cwrs dysgu ar-lein Cyflymu Cymru i Fusnesau.  

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

GDPR i fusnesau sy'n casglu, dal a defnyddio data.

Pa sianel cyfryngau cymdeithasol sydd orau i’ch busnes?

Bydd y cwrs hwn yn cymharu manteision 7 prif blatfform cyfryngau cymdeithasol a sut maen nhw’n gweithio er mwyn eich helpu i ddewis y sianel(i) gorau ar gyfer eich busnes. 

Sut mae defnyddio meddalwedd ar-lein i roi hwb i gynhyrchiant

Cewch weld sut mae defnyddio meddalwedd ar-lein sydd o fewn eich cyllideb ac yn rhoi hwb i gynhyrchiant gweithwyr – boed hynny yn y swyddfa neu’r tu allan iddi. 

Beth i’w ystyried wrth brynu system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid

Cewch ddysgu am yr elfennau pwysig y dylech chi eu hystyried cyn buddsoddi mewn system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid gan gyflenwr. 

Sut mae cadw eich busnes i fynd wrth fynd o le i le

Pa un ai eich bod yn gweithio yn y swyddfa neu allan yn gweithio, gall technoleg ar-lein eich helpu i gadw eich busnes mewn cysylltiad, lle bynnag y byddwch chi.  

Sut mae gwella eich dulliau rheoli prosiectau

Cewch weld beth yw’r egwyddorion effeithiol o ran rheoli prosiectau a fydd yn gallu eich helpu i gyflawni eich nodau mewn modd cost-effeithiol, amserol ac effeithlon.

Sut mae dylunio gwefan atyniadol

Archwiliwch rai ystyriaethau pwysig ar gyfer datblygu gwefan a fydd yn eich helpu i ddenu rhagor o gwsmeriaid ac i sefyll ar frig y gystadleuaeth.

Sut mae gwella prosesau gwaith gyda thechnoleg ar-lein

Cewch ddysgu sut mae gwella eich busnes a phrosesau gweithio staff drwy ddefnyddio technoleg ar-lein a chreu diwylliant dysgu i wella sgiliau staff.

Cyflymu twf busnes gyda Band eang Cyflym Iawn

Paratowch eich busnes ar gyfer band eang cyflym iawn a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd y mae cysylltiad rhyngrwyd cyflymach yn eu cynnig i chi. 

Sut mae rheoli newid yn sgil TG yn eich busnes

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall sut mae rheoli newidiadau yn eich busnes wrth ddefnyddio technolegau newydd.