2017: Blwyddyn Chwedlau

Roedd Blwyddyn Chwedlau 2017 yn gyfle i arddangos diwylliant, treftadaeth a thirweddau cyfoethog Cymru. 

Roedd yn gyfle i 

  • ddathlu cyfoeth o ddigwyddiadau ac eiconau ym myd diwylliant a chwaraeon, 
  • dangos sut ydym yn rhagori

Ac roedd yn ymwneud â chreu a dathlu chwedlau Cymreig newydd; personoliaethau, cynhyrchion a digwyddiadau modern sy’n cael eu gwneud yng Nghymru, neu sy’n cael eu cyfoethogi drwy ddod yma.

Ffilm ymgyrch Croeso Cymru: Blwyddyn Chwedlau 2017