1. Cyflwyniad

Yn 2018, byddwn yn dathlu arfordir hyfryd Cymru ac yn gwahodd ymwelwyr i gael profiadau epig newydd ar hyd ein glannau.  Bydd digwyddiadau ac atyniadau'n cael eu trefnu drwy'r flwyddyn. 

Bydd yn adeiladu ar lwyddiant 

 • Blwyddyn Antur 2016 a ganolbwyntiodd ar anturiaethau llenyddol, cogyddol a llawn adrenalin
 • Blwyddyn y Chwedlau 2017 lle gwnaethon ni roi sylw i orffennol, presennol a dyfodol Cymru 

Bydd Blwyddyn y Môr yn 2018 yn dal ati i herio syniadau pobl am Gymru trwy hyrwyddo 

 • ein cynhyrchion, digwyddiadau a phrofiadau o fri, 
 • ein pobl, ein lleoedd a'n bywydau 

... hynny yw, popeth sy'n gwneud Cymru'n lle unigryw i ymwelwyr. 

Bydd Blwyddyn y Môr yn cynnig cyfle rhagorol inni hyrwyddo Cymru fel cyrchfan glan-môr ar gyfer yr 21ain ganrif. Ein cymunedau glan-môr a glannau hyfryd ein llynnoedd a'n hafonydd fydd canolbwynt a hanfod ein gwaith marchnata. 

Yma ceir trosolwg o'r digwyddiadau sy'n digwydd yn ystod Blwyddyn y Môr. Os ydych am ychwanegu digwyddiad ar y rhestr hwn yna anfonwch e-bost at YearOfLegends@gov.wales

I ddysgu mwy am Flwyddyn y Môr a sut i gymryd rhan, darllenwch Canllaw Blwyddyn y Môr.

2. Ymgyrch Blwyddyn y Môr

Yr amcan yw dathlu arfordir gwych Cymru - a thynnu sylw at yr hyn sy'n gwneud Cymru'n arbennig o holl gyrchfannau'r DU yn 2018

Mae rhaglen farchnata uchelgeisiol Croeso Cymru yn parhau. Bydd yr holl waith marchnata'n troi o gwmpas 4 thema dymhorol. 

Bydd pob thema 

 • yn ymgorffori ymgyrch aml-blatfform 
 • yn cynnwys hysbyseb deledu drawiadol, yn dilyn hysbyseb lwyddiannus Blwyddyn y Chwedlau 
 • yn cynnwys ffotograffiaeth, ffilm a hysbysebion print a digidol yn ein holl brif farchnadoedd gan gynnwys y DU, Iwerddon, yr Almaen ac UDA

Y neges fawr ym Mlwyddyn y Môr fydd Ein Glannau Epig - bydd hynny'n caniatáu inni gynnwys llynnoedd ac afonydd yn ein hymgyrchoedd. 

Cefnogwch yr ymgyrch trwy rannu cynnwys a thagio #GwladGwlad a #FindYourEpic 

I gael gwybod mwy gan gynnwys sut y gall busnes twristiaeth fel eich un chi gymryd rhan, darllenwch Ganllaw Blwyddyn y Môr.

Themâu Blwyddyn y Môr:

Ionawr - Mawrth Morluniau Epig
Ebrill - Mehefin Prifddinas a Chymunedau Arfordirol
Gorffennaf - Medi Arfordiroedd Byw
Hydref - Rhagfyr Glannau wedi'u Cysylltu

 

3. Arfau marchnata ymarferol i'ch busnes

 

Mae arfau marchnata ar gael i'ch helpu i greu'ch gweithgareddau marchnata'ch hun ar gyfer eich busnes.  Yn eu plith: 

 • canllaw Blwyddyn y Môr 
 • baneri digidol
 • geiriau hyrwyddo
 • casgliad o ddelweddau o'r arfordir 

Os ydych am gysylltu neu os oes gennych gwestiynau am Flwyddyn y Môr: 

4. Sioeau Teithiol Blwyddyn y Môr

Fe wnaethom rannu ein cynlluniau marchnata ar gyfer Blwyddyn y Môr 2018  gyda chi yn ystod sioeau teithiol yr Hydref.

Yn ystod y sioeau teithiol fe wnaethom rannu gwybodaeth ar:

 • Gweithgarwch ymgyrchu a marchnata Croeso Cymru gan gynnwys edrych yn ôl ar y datblygiadau Blwyddyn Chwedlau, edrych ymlaen at Flwyddyn y Môr 2018 ac egluro sut y gallwch gymryd rhan, a chyflwyniad cynnar i Flwyddyn Darganfod 2019
 • Y newyddion diweddaraf am ymgyrch Ffordd Cymru
 • Brand Cymru a’r hyn y mae’n ei olygu i chi – gyda chynghorion ymarferol ar frandio a marchnata