1. Cyflwyniad

Bydd 2019 yn Flwyddyn Darganfod ac rydym yn gwahodd  ymwelwyr i ddod i weld beth sy'n unigryw am Gymru: y pethau na welwch chi mewn unrhyw le arall yn y byd. 

Yn ystod 2019, byddwn yn:

  • rhoi sylw unwaith eto i’r tair thema graidd a ddefnyddiwyd hyd yn hyn – y Flwyddyn Antur, y Flwyddyn Chwedlau a Blwyddyn y Môr – gan ganolbwyntio ar ein cryfderau craidd: antur, diwylliant a thirwedd
  • dod â'r themâu hyn ynghyd; i greu golygfeydd aml-haenog o Gymru, lle mae'r holl gryfderau hyn i'w gweld gyda'i gilydd; a lle − mewn mannau fel y Gogledd, y gallwch fwynhau anturiaethau o'r radd flaenaf, diwylliant sy'n rhan o Dreftadaeth y Byd a thirweddau naturiol arbennig – lle y mae'r holl gryfderau hyn yn dod at ei gilydd i greu'r arlwy unigryw sydd gan ein gwlad i’w gynnig i'r byd   
  • creu profiadau arbennig a chofiadwy ym mhob un o'r meysydd hyn ochr yn ochr â'r hanfodion: bwyd a diod o ansawdd a chroeso cynnes.  

Yn ystod 2019, bydd gwaith marchnata Croeso Cymru yn canolbwyntio ar bedair thema dymhorol:

Yr hydref – Mawrth

Teithiau Darganfod

Mawrth – Mai

Darganfod Antur

Mehefin – Awst

Darganfod Diwylliant

Medi – Rhagfyr

Darganfod Tirwedd

 

2019: Blwyddyn Darganfod Cymru - canllaw cam wrth gam i’ch busnes.

 

2. Sioeau Teithiol Flwyddyn Darganfod

Fe wnaethom rannu ein cynlluniau marchnata ar gyfer Blwyddyn Darganfod 2019 gyda chi yn ystod sioeau teithiol yr Hydref.

Yn ystod y sioeau teithiol fe wnaethom rannu gwybodaeth ar:

  • Gweithgarwch ymgyrchu a marchnata Croeso Cymru gan gynnwys edrych yn ôl ar y ddatblygiadau Blwyddyn y Chwedlau, Blwyddyn y Môr, gana edrych ymlaen at y Flwyddyn Darganfod 2019
  • Cyfleoedd buddsoddi rhanbarthol ar gyfer y sector twristiaeth a sut y gall busnesau a rhanddeiliaid gefnogi gwaith Croeso Cymru trwy ddatblygu’r hyn sydd ar gael
  • Sut y gallwch gymryd rhan mewn digwyddiadau busnes
  • Cynghorion ar y defnydd o gyfryngau cymdeithasol

Edrych ar y math o wybodaeth y maw newyddiadurwyr teithio nyn ei ystyried pan fyddant yn ysgrifennu erthygl


Gallwch weld manylion cynlluniau ariannu diweddar a'r rhai o'r prosiectau rhanbarthol sydd wedi derbyn buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru yn y diweddariadau buddsoddi rhanbarthol a restrir isod:


Mae’r cyflwyniadau a’r ffilmiau a ddangoswyd yn y digwyddiadau hyn ar gael yn awr i chi eu lawrlwytho isod.