Cadw ymwelwyr a Chymru'n ddiogel yr haf hwn

Mewn sesiwn ar-lein a gynhaliwyd gan Croeso Cymru, cafodd busnesau twristiaeth gyfle i glywed gan yr RNLI a Adventure Smart UK am sut i helpu gwesteion ac ymwelwyr i fod yn fwy diogel yn yr awyr agored yr haf hwn.

Gydag 870 milltir o arfordir trawiadol i grwydro ar ei hyd, mae'r RNLI yng Nghymru yn cynnig cyngor ac arweiniad ar ddiogelwch arfordirol (Saesneg yn unig) i unrhyw un sy'n dymuno mynd allan ar y môr a chymryd rhan yn y gweithgareddau dŵr niferus sydd ar gael. Roedd hefyd yn gyfle i Chris Cousens (Arweinydd Diogelwch Dŵr yr RNLI yng Nghymru) i hyrwyddo cynllun llysgenhadon dŵr lleol yr RNLI (Saesneg yn unig) lle gall busnesau sydd ar yr arfordir helpu i achub bywydau drwy hyrwyddo negeseuon diogelwch dŵr allweddol mewn cymunedau lleol ledled Cymru

Hefyd yn cymryd rhan yn y sesiwn roedd Paul Donovan ac Emma Edwards-Jones, rheolwyr prosiect ar gyfer Adventure Smart UK, sydd â'r nod o leihau nifer y digwyddiadau y gellir eu hosgoi y mae'r gwasanaethau achub ac argyfwng yn ymdrin â hwy bob blwyddyn. Mae Adventure Smart UK yn ymgyrch genedlaethol i ymgysylltu pobl yn gadarnhaol â'r wybodaeth syml sydd angen arnynt i gymryd cyfrifoldeb am eu diogelwch a'u cysur eu hunain wrth fwynhau'r awyr agored. Er bod yr ymgyrch yn hyrwyddo hamdden awyr agored, mae'n pwysleisio'r potensial ar gyfer cael diwrnod mwy pleserus a chyfforddus drwy ddilyn y negeseuon syml.

Addo. Gwna addewid i Gymru. P’un ai’n crwydro’n lleol i fwynhau golygfeydd gwahanol, neu gasglu paned o goffi o gaffi cyfagos, beth am wneud addewid i ofalu am ein gilydd, ein cymunedau a’r tirlun trawiadol hwn. Gellir llofnodi'r addewid rhithwir ar croeso.cymru/addo