BREXIT – byddwch yn barod

Byddwch yn barod ar gyfer BREXIT  

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n galed i ddiogelu buddiannau Cymru os bydd Brexit heb gytundeb, ac er mwyn tawelu unrhyw bryderon am effeithiau posibl Brexit heb gytundeb yng Nghymru mae wedi creu gwefan Paratoi Cymru. Mae gan y wefan wybodaeth i bobl sy’n byw yng Nghymru, ac mae’n cynnwys manylion am fusnesau a’r economi, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, addysg a sgiliau, yr amgylchedd ac amaethyddiaeth, cydlyniant cymunedol, gwasanaethau lleol a’r trydydd sector.

 

Er bod llawer o ansicrwydd ynghylch beth yn union y bydd Brexit yn ei olygu o safbwynt masnachu, gallwch wneud yn siŵr bod eich busnes yn barod - ewch i'r Porthol Brexit am gymorth ar sut i liniaru'r risgiau, a nodi'r heriau a'r cyfleoedd sydd o'n Blaenau.  

 

Os byddwch yn ymweld â’r DU ar ôl i’r DU ymadael â’r UE ar 31 Hydref 2019 mae gwybodaeth am gael ynghylch yr hyn y bydd angen ei wneud cyn ymweld â’r DU. Mae’r wybodaeth hon yn nodi a fydd angen visa arnoch, beth y bydd angen ei ddangos wrth ddod i mewn i’r DU a’r hyn y bydd ei angen er mwyn gallu gyrru yn y DU.

Ewch i wefan Visas a Mewnfudo Llywodraeth y DU (saesneg yn unig), lle gewch ganllawiau penodol ar ymweld â’r DU ar ôl Brexit (saesneg yn unig). Bydd modd i chi rannu’r canllawiau hyn â’ch ymwelwyr a’ch cwsmeriaid.