Digwyddiadau Busnes

Mae MeetGB yn agored i gyflenwyr cyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau yn y DU a Gogledd Iwerddon a’r cyntaf i’r felin fydd hi:

 • Canolfannau confensiwn / byrddau twristiaeth
 • Canolfannau
 • Gwestai
 • Cwmnïau Rheoli Cyrchfannau
 • Asiantaethau digwyddiadau
 • Cyflenwyr digwyddiadau a chymhellion eraill

Bydd cyflenwyr a fydd yn bresennol yn MeetGB yn cael cyfle i ymgysylltu’n uniongyrchol â dros 100 o brynwyr o Ewrop a Gogledd America. Mae pob prynwr yn cael eu dethol yn ofalus ac maent wedi eu cyn-gymhwyso gan VisitBritain i sicrhau eich bod yn cwrdd â’r bobl orau ar gyfer eich busnes.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.meetgb.org (saesneg yn unig)

 

IMEX Frankfurt (saesneg yn unig) – Arddangosfa fyd-eang ar gyfer cymhellion i deithio, cyfarfodydd a digwyddiadau.

 

Daw dros 3,500 o gyflenwyr o bob sector o’r diwydiant cyfarfodydd byd-eang at ei gilydd yn Frankfurt bob blwyddyn.

 

Mae IMEX Frankfurt ar gyfer cyflenwyr sydd am hyrwyddo eu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer Digwyddiadau Busnes i farchnad MICE.

 

Beth sydd wedi cael ei gynnwys yn y gorffennol ar gyfer pobl a fynychodd y digwyddiad hwn gyda Croeso Cymru:

 • Tocyn i arddangoswyr am y digwyddiad tridiau
 • Pod wedi’i frandio a fydd yn rhoi gofod i bob partner i arddangos llenyddiaeth, gofod i gynnwys cyflwyniad iPad neu liniadur (bydd partneriaid yn cyflenwi eu hoffer eu hunain
 • Defnydd o ofod storio a rennir a storfa fechan dan glo ym mhob pob ar gyfer nifer fach o lenyddiaeth
 • Manylion mewngofnodi unigryw i drefnu apwyntiadau
 • Staff pwrpasol Croeso Cymru yn cyfarch cwsmeriaid pan fyddant yn cyrraedd ac yn cofnodi unrhyw apwyntiadau heb eu trefnu

Lleoliad: Messe Frankfurt

 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael trafodaeth bellach, cysylltwch â E-bost – MeetInWales@gov.wales

 

Mae rhagor o fanylion ar sut i wneud cais i’w gweld ar y dudalen Arddangosfeydd 2020/2021 – Recriwtio.

 

Fforwm M&I 2020/2021 – cyfleoedd ar gyfer partneriaid Croeso Cymru

Hoffwn rannu cyfleoedd y Fforwm M&I  gyda chi ar gyfer 2020/2021. Fel partner, mae Croeso Cymru wedi sicrhau cyfraddau gostyngol i gymryd rhan yn y digwyddiadau.

Rhestrir y digwyddiadau a gynigir ar wefan y Fforwm M&I (Saesneg yn unig)

Mae'r cynnig gostyngol ar gyfer partneriaid fel a ganlyn:
Tabl ar y cyd - £3,500 fesul partner fesul fforwm (o'r gyfradd draddodiadol o £4,550)
Tabl sengl - £5,865 (o'r gyfradd draddodiadol o £6,900)
Cynrychiolydd ychwanegol - £800 (o'r gyfradd draddodiadol o £1,200)

Nid yw'r costau uchod yn cynnwys llety na thrafnidiaeth. Y gyfradd ffafriol sydd ganddynt fel arfer yw tua €150 am lety gwely a brecwast.

Bydd gan y Fforymau hyn 25 o gyfarfodydd wyneb i wyneb a’r cyfle i rhydweithio efo’r prynwyr. 


Rhowch wybod i ni os ydych chi'n bwriadu cofrestru i fynychu unrhyw un o'r fforymau fel y gallwn sicrhau ein bod yn cefnogi eich presenoldeb gyda deunydd priodol lle posib. 

I gofrestru, cysylltwch â Jo Goodenough - jgoodenough@mi-forums.com  +44 (0) 207 380 3719 
 

The Meetings Show (saesneg yn unig) – y brif farchnad a man cyfarfod ar gyfer diwydiant cyfarfodydd y DU

 

Mae'r Meetings Show yn gyfle busnes gwych i arddangos y cynnyrch neu'r gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu ar gyfer prynwyr yn y diwydiant Digwyddiadau Busnes. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i archwilio cyfleoedd newydd, i rwydweithio mewn lleoliad bywiog, ac i ddysgu oddi wrth arbenigwyr yn y diwydiant

 

Roedd pecyn y Meetings Show yn 2019 yn cynnwys:

 • Pas arddangoswr ar gyfer tri diwrnod y digwyddiad
 • Pod wedi'i frandio
 • Man storio a rennir ag eraill a storfa fach y gellir ei chloi ym mhob pod ar gyfer rhywfaint o daflenni gwybodaeth
 • Manylion cofnodi unigryw er mwyn trefnu apwyntiadau
 • Staff CroesoCymru a fydd yn cyfarch cwsmeriaid wrth iddynt gyrraedd ac yn  cofnodi unrhyw apwyntiadau na fyddant wedi'u trefnu ymlaen llaw

Lleoliad: Olympia, Llundain, W14 8UX

 

I gael rhagor o wybodaeth am y Meetings Show, ewch i wefan (saesneg yn unig).

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod ymhellach, mae croeso ichi gysylltu â Julie Perkins.

Ffôn: +44 (0) 300 061 6073

E-bost: MeetInWales@gov.wales

Mae rhagor o fanylion ar sut i wneud cais i’w gweld ar y dudalen Arddangosfeydd 2020/2021 – Recriwtio.

 

IBTM (saesneg yn unig) - digwyddiad mwyaf blaenllaw'r byd ar gyfer cyfarfodydd, cymelliadau, cynadleddau, digwyddiadau a theithiau busnes.

 

Mae IBTM world (EIBTM gynt) yn cael ei gynnal yn Barcelona. Mae’r digwyddiad tri diwrnod yn dod â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant at ei gilydd ar gyfer dri diwrnod o  

 • gyfleoedd busnes â ffocws
 • addysg broffesiynol a fydd yn gwneud ichi feddwl, a  
 • rhwydweithio i wthio eich busnes tuag at y dyfodol.

Gall cyflenwyr hyrwyddo Cymru fel cyrchfan MICE a hyrwyddo eu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer Digwyddiadau Busnes i farchnad MICE.

 

 Roedd pecyn IBTM 2019 yn cynnwys:

 • Lle ar stondin â brand Cymru ym mhafiliwn VisitBritain, mewn man penodol a fydd yn cael ei neilltuo ar gyfer cyrchfannau yn y DU ac Iwerddon.
 • Ardal benodol ar eich cyfer gyda bwrdd cyfarfod, bwrdd arddangos a sgrin plasma
 • Cael defnyddio dyddiadur personol ar-lein, ynghyd â buddiannau eraill a ddarperir gan drefnwyr y sioe ar gyfer partneriaid arddangos
 • Hyd at 2 bathodyn ar gyfer yr arddangoswyr ym mhob pod (Sylwer: dim mwy na 2 unigolyn ar y pod ar unrhyw adeg)
 • Golau a chyflenwad trydan
 • Desg derbyn Croeso Cymru i ymdrin ag ymholiadau gan ymwelwyr, i sganio apwyntiadau ac i groesawu pobl
 • Te, coffi, dŵr yn rhad ac am ddim ar gyfer arddangoswyr a'u cleientiaid ym mar VisitBritain.

Lleoliad: Fira Barcelona (saesneg yn unig)

 

I gael rhagor o wybodaeth am IBTM World ewch i wefan. (saesneg yn unig)

 

Mae rhagor o fanylion ar sut i wneud cais i’w gweld ar y dudalen Arddangosfeydd 2020/2021 – Recriwtio.