Digwyddiadau Busnes

IMEX Frankfurt (Saesneg yn unig) – Arddangosfa fyd-eang ar gyfer cymhellion teithio, cyfarfodydd a digwyddiadau.

Daw dros 3,500 o gyflenwyr o bob sector o’r diwydiant cyfarfodydd byd-eang at ei gilydd yn Frankfurt bob blwyddyn.

Mae IMEX Frankfurt ar gyfer cyflenwyr sydd am hyrwyddo eu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer Digwyddiadau Busnes i farchnad MICE.
 
Beth sydd wedi cael ei gynnwys ar gyfer pobl a fynychodd y digwyddiad hwn gyda Digwyddiad Cymru:

 • Tocyn i arddangoswyr am y digwyddiad tridiau
 • Man apwyntiadau unigol
 • Defnydd o ofod storio a rennir a storfa fechan dan glo ym mhob pob ar gyfer nifer fach o lenyddiaeth
 • Manylion mewngofnodi unigryw i drefnu apwyntiadau
 • Staff pwrpasol Digwyddiad Cymru yn cyfarch cwsmeriaid pan fyddant yn cyrraedd ac yn cofnodi unrhyw apwyntiadau heb eu trefnu

Lleoliad: Messe Frankfurt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â Julie Perkins.
Ffôn: +44 (0) 300 061 6073
E-bost: MeetInWales@gov.wales

 
Mae rhagor o fanylion ar sut i wneud cais i’w gweld ar y dudalen Arddangosfeydd – Recriwtio.

 

The Meetings Show (Saesneg yn unig) – y brif farchnad a man cyfarfod ar gyfer diwydiant cyfarfodydd y DU
 
Mae'r Meetings Show yn gyfle busnes gwych i arddangos y cynnyrch neu'r gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu ar gyfer prynwyr yn y diwydiant Digwyddiadau Busnes. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i archwilio cyfleoedd newydd, i rwydweithio mewn lleoliad bywiog, ac i ddysgu oddi wrth arbenigwyr yn y diwydiant

Beth sydd wedi cael ei gynnwys ar gyfer pobl a fynychodd y digwyddiad hwn gyda Digwyddiad Cymru:

 • Bathodyn mynediad arddangoswyr ar gyfer dau diwrnod y digwyddiad
 • Man apwyntiadau unigol
 • Man storio a rennir ag eraill a storfa fach y gellir ei chloi ym mhob pod 
 • Manylion cofnodi unigryw er mwyn trefnu apwyntiadau
 • Staff Digwyddiad Cymru i  gyfarch cwsmeriaid wrth iddynt gyrraedd ac yn cofnodi unrhyw apwyntiadau heb ei drefnu o flaen llaw. 

Lleoliad: ExCel, Llundain, E16 1XL

Am ragor o wybodaeth am y “Meetings Show”, ewch i wefan (Saesneg yn unig).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â Julie Perkins.
Ffôn: +44 (0) 300 061 6073
E-bost: MeetInWales@gov.wales

Mae rhagor o fanylion ar sut i gwblhau cais ar gael ar dudalen Arddangosfeydd – Recriwtio.

 

Mae IMEX America yn estyn cyfle i gwrdd â dros 4,000 o wneuthurwyr penderfyniadau Digwyddiadau Busnes o gymhellion lefel uchel i gonfensiynau mawr gyda phŵer prynu mawr yn un o'r marchnadoedd mwyaf yn y byd

Beth sydd wedi cael ei gynnwys ar gyfer pobl a fynychodd y digwyddiad hwn gyda Digwyddiad Cymru:

 • Tocyn i arddangoswyr am y digwyddiad tridiau
 • Man apwyntiadau unigol
 • Man storio a rennir ag eraill a storfa fach y gellir ei chloi ym mhob pod 
 • Manylion mewngofnodi unigryw i drefnu apwyntiadau
 • Staff pwrpasol Digwyddiad Cymru yn cyfarch cwsmeriaid pan fyddant yn cyrraedd ac yn cofnodi unrhyw apwyntiadau heb eu trefnu

Venue: Mandalay Bay, Las Vegas 

Am ragor o wybodaeth am y IMEX America ewch i wefan (Saesneg yn unig).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â Julie Perkins.
Ffôn: +44 (0) 300 061 6073
E-bost: MeetInWales@gov.wales

Mae rhagor o fanylion ar sut i gwblhau cais ar gael ar dudalen Arddangosfeydd – Recriwtio.

 

IBTM World (Saesneg yn unig) - digwyddiad mwyaf blaenllaw'r byd ar gyfer cyfarfodydd, cymelliadau, cynhadleddau, digwyddiadau a theithiau busnes.
 
Mae IBTM World yn cael ei gynnal yn Barcelona. Mae’r digwyddiad tri diwrnod yn dod â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant at ei gilydd ar gyfer dri diwrnod o:

 • gyfleoedd busnes â ffocws
 • addysg broffesiynol a fydd yn gwneud ichi feddwl, a  
 • rhwydweithio i wthio eich busnes tuag at y dyfodol.

Gall cyflenwyr hyrwyddo Cymru fel cyrchfan MICE a hyrwyddo eu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer Digwyddiadau Busnes i farchnad MICE.

Beth sydd wedi cael ei gynnwys ar gyfer pobl a fynychodd y digwyddiad hwn gyda Digwyddiad Cymru:

 • Tocyn i arddangoswyr am y digwyddiad tridiau
 • Man apwyntiadau unigolDefnydd o ofod storio a rennir a storfa fechan dan glo ym mhob pob ar gyfer nifer fach o lenyddiaeth
 • Man storio a rennir ag eraill a storfa fach y gellir ei chloi ym mhob pod 
 • Manylion mewngofnodi unigryw i drefnu apwyntiadau
 • Staff pwrpasol Digwyddiad Cymru yn cyfarch cwsmeriaid pan fyddant yn cyrraedd ac yn cofnodi unrhyw apwyntiadau heb eu trefnu

Lleoliad: Fira Barcelona (Saesneg yn unig)

Am ragor o wybodaeth am IBTM World ewch i wefan. (Saesneg yn unig)

Mae rhagor o fanylion ar sut i wneud cais i’w gweld ar y dudalen Arddangosfeydd – Recriwtio.