Coronafirws (COVID-19)

Bwletin

20 TachweddCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

12 TachweddCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

09 TachweddBwletin - Y cyfnod atal byr yng Nghymru yn dod i ben

06 TachweddCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

05 TachweddBwletin - COVID-19: Canllawiau am reolau Coronafeirws a fydd yn weithredol o ddydd Llun 9 Tachwedd

02 TachweddBwletin - COVID-19 - mesurau cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru: Pobl nid rheolau sy’n allweddol i’n hymateb, medd y Prif Weinidog. Ymestyn y Cynllun Ffyrlo


30 HydrefCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

28 HydrefBwletin - Grant Datblygu Busnes – Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd; Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

26 HydrefBwletin - Cam 3 yr ERF; Pecyn ychwanegol o £10 miliwn; Cwestiynau Cyffredin am y Cyfnod Atal; Cau Busnesau

23 HydrefCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

23 HydrefAr frys – Cais i Fusnesau Llety Gwyliau i ddarparu llety ar gyfer grwpiau bregus

20 HydrefBwletin - £300m i fusnesau yng Nghymru

19 HydrefBwletin - Cyfnod atal byr cenedlaethol y coronafeirws i gael ei gyhoeddi yng Nghymru ddydd Gwener

16 HydrefCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

14 HydrefBwletin - Cymru’n paratoi i gyflwyno cyfyngiadau teithio i atal y coronafeirws rhag lledaenu

12 HydrefBwletin - Cyfyngiadau lleol Dinas Bangor; Y Gronfa Cadernid Economaidd - gwiriwr cymhwysedd; Y Cynllun Cefnogi Swyddi

09 HydrefCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

07 HydrefBwletin - Y Gronfa Cadernid Economaidd – Dysgwch a yw eich busnes yn gymwys i gael cymorth gan y trydydd cam

01 HydrefCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

 

30 MediBwletin - Cyflwyno cyfyngiadau coronafeirws lleol i reoli achosion yn y Gogledd; Cyfnodau clo lleol – cwestiynau cyffredin; Ymwelwyr o ardaloedd lle mae nifer uwch o achosion o’r coronafeirws; Nodyn i’ch atgoffa: Mesurau newydd wedi'u cyflwyno ar gyfer busnesau lletygarwch − cwestiynau ac atebion.

28 Medi: Bwletin - £140m i helpu busnesau Cymru; Rhagor o gyfyngiadau lleol i reoli’r cynnydd yn y coronafeirws yn y De; Cyfnodau clo lleol – cwestiynau cyffredin; Ymwelwyr o ardaloedd lle mae nifer uwch o achosion o’r coronafeirws; Mesurau newydd wedi'u cyflwyno ar gyfer busnesau lletygarwch − cwestiynau ac atebion

25 Medi: Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

24 Medi: Bwletin - COVID-19 y GIG yn lansio ledled Cymru a Lloegr

23 MediBwletin - Cyflwyno mesurau newydd ar gyfer busnesau lletygarwch

21 Medi: Bwletin - Gosod cyfyngiadau coronafeirws lleol i reoli brigiadau o achosion yn y De; Ymwelwyr o ardaloedd lle mae nifer uwch o achosion o’r coronafeirws

18 MediCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

16 Medi: Bwletin - Cyfyngiadau lleol i reoli’r coronafeirws yn Rhondda Cynon Taf; Ymwelwyr o ardaloedd lle mae nifer uwch o achosion o’r coronafeirws

14 Medi: Bwletin - NODYN ATGOFFA AC ARWEINIAD: Cyfyngu ymhellach ar gwrdd yn gymdeithasol a gorfodi gorchuddion wyneb i helpu i atal argyfwng coronafeirws newydd

11 MediCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

08 MediBwletin - Cyfyngiadau lleol i reoli’r Coronafeirws yn Sir Caerffili; Ymwelwyr o ardaloedd lle mae nifer uwch o achosion o’r coronafeirws

03 MediCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth