Coronafirws (COVID-19)

Bwletin

12 EbrillCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

01 EbrillBwletin - Symud Cymru i Lefel Rhybudd 3: Y Prif Weinidog yn nodi’r cynlluniau ar gyfer llacio cyfyngiadau COVID ymhellach; Coronafeirws (COVID-19) Canllawiau i Fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch; Hawlio’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws


26 MawrthBwletin - Sector twristiaeth Cymru yn dechrau ailagor wrth i gyfyngiadau gael eu llacio; Coronafeirws (COVID-19) Canllawiau i Fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch

24 MawrthCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

22 MawrthBwletin - Cyhoeddwyd heddiw – “Dewch inni Lunio’r Dyfodol: gweithio mewn partneriaeth i ail-greu dyfodol cadarn i’r economi ymwelwyr yng Nghymru”

19 MawrthBwletin - Llywodraeth Cymru’n diweddaru Cynllun Rheoli’r Coronafeirws

18 MawrthCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

12 MawrthBwletin - Aros yn lleol – Cymru yn cymryd y camau cyntaf i lacio’r cyfyngiadau symud; £150 miliwn ychwanegol i gefnogi busnesau yng Nghymru; Ailagor llety gwyliau hunangynhaliol; Addo - addewid i gadw Cymru'n ddiogel tra'n aros yn lleol

11 MawrthCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

09 MawrthBwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd - Ar agor

04 MawrthCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

03 MawrthBwletin - Arian ychwanegol ar gyfer busnesau Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth; Canllawiau ar gyfer busnesau Twristiaeth a Lletygarwch; Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd; Hwb ariannol o £680m ar gyfer ymdrechion COVID Cymru