Coronafirws (COVID-19)

Bwletin

Edrychwch ar gylchlythyron a bwletinau diweddaraf nad ydynt yn rhai COVID ir diwydiant gan Croeso Cymru.

30 GorffennafBwletin - Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

29 GorffennafCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

23 Gorffennaf: Bwletin - Datganiad Ysgrifenedig: Ap Covid-19 y GIG: hysbysu cysylltiadau agos a chyngor ar hunanynysu

22 Gorffennaf: Coronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

16 GorffennafCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

14 GorffennafBwletin - “Y camau nesaf tuag at lai o reolau COVID” – Prif Weinidog Cymru

12 GorffennafBwletin - Gorchuddion wyneb i barhau i helpu i ddiogelu Cymru

09 GorffennafCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

02 GorffennafCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth


30 MehefinBwletin - Gweinidog yr Economi yn cadarnhau cymorth pellach gan Lywodraeth Cymru i fusnesau y mae cyfyngiadau Covid yn effeithio arnynt; Gostyngiad ardrethi busnes llawn yn parhau yng Nghymru

25 MehefinBwletin - Datganiad Ysgrifenedig: Adolygu Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020; Cymryd mesur rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws mewn gweithleoedd a mangreoedd sydd ar agor i'r cyhoedd

24 MehefinCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

21 MehefinBwletin - "Mae atyniadau Cymru ar agor ac yn barod i groesawu ymwelwyr" – Vaughan Gething

18 MehefinBwletin - Newidiadau i’r rheolau ar stop am bedair wythnos wrth i amrywiolyn delta ledaenu

17 MehefinCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

14 Mehefin: Bwletin - Gweinidog yr Economi yn cadarnhau cymorth pellach gan Lywodraeth Cymru i fusnesau yr eff-eithiwyd arnynt gan y camau i symud yn raddol i lefel rhybudd 1

11 MehefinCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

04 MehefinBwletin - Y Prif Weinidog yn cadarnhau camau i symud yn raddol i lefel rhybudd 1

03 MehefinCoronafeirws: Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth