Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod ansicr i fusnesau twristiaeth ledled Cymru.  Rydym yn anelu at roi’r newyddion diweddaraf ichi ynghylch y materion perthnasol wrth i’r sefyllfa o’n cwmpas ddatblygu.

Mae'r sefyllfa'n datblygu'n gyflym. Dilynwch yr adroddiadau newyddion ac ewch i wefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru a Busnes Cymru yn rheolaidd.

Yn ystod y cyfnod digynsail ac eithriadol o anodd hwn rydym yn cyhoeddi bwletinau rheolaidd a diweddariadau i'r diwydiant.


COVID-19 - Cwestiynau Cyffredin


Cyngor ar gyfer y Diwydiant Twristiaeth: Cyfathrebu gyda’ch cwsmeriaid [PDF]

 

Rydym yn cydnabod heriau enfawr Coronafeirws, nas gwelwyd mo’u tebyg o’r blaen, ar fusnesau a’r economi.  Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwyo i wneud popeth bosibl i gefnogi busnesau ac mae eisoes wedi cymeryd ystod o fesurau.  Mae rhagor o fanylion ar gael yma  https://businesswales.gov.wales/government-support-businesses.

Hoffem roi sicrwydd ichi bod Croeso Cymru yn monitro effaith y Coronafeirws (COVID-19) yn barhaus ar y sector twristiaeth ac yn cydweithio ar draws Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gymeryd mesurau priodol i ymateb i’r sefyllfa sy’n datblygu.  

Y cyngor i fusnesau twristiaeth a rhanddeiliaid yng Nghymru yw:

  • mynd i wefan Busnes Cymru neu ffonio llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 ar gyfer canllawiau penodol i fusnesau
  • edrych ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rheolaidd am yr wybodaeth ddiweddaraf am iechyd y cyhoedd i chi, eich staff a’ch ymwelwyr. 

Ymddiheuriadau mawr os nad yw’r wybodaeth hon yn ateb eich pryderon i gyd. Rydym yn seilio ein cyngor ar yr wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael mewn cyd-destun sy’n newid yn gyflym. Byddwn yn diweddaru ein cyngor i’r diwydiant wrth i wybodaeth newydd ddod ar gael, felly cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr, dilynnwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol neu cysylltwch â ni eto yn fuan.