Cylchlythyrau/Bwletinau

Diwydiant Twristiaeth

Edrychwch ar gylchlythyron a bwletinau diweddaraf ir diwydiant gan Croeso Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys newyddion diweddaraf y diwydiant twristiaeth o Gymru a gwybodaeth i'r diwydiant ar COVID-19. Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr a'n bwletinau rheolaidd i gael y newyddion diweddaraf. 

 


16 Mai Bwletin Newyddion: Twristiaeth a lletygarwch: sector gwych i weithio ynddo, sy'n helpu i greu profiadau pwysig – Vaughan Gething Gweinidog yr Economi

12 Mai Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

11 Mai Bwletin Newyddion: Prif Weinidog Cymru yn dathlu 10 mlynedd o Lwybr Arfordir Cymru

06 Mai Bwletin Newyddion: Cadw’r gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol

06 Mai Bwletin Newyddion: Cyfleoedd i fynychu arddangosfeydd a gweithdai y Diwydiant Teithio 2022 & 2023


27 Ebrill Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

14 Ebrill Bwletin Newyddion: “Mae popeth ry’n ni’n ei wneud yn helpu i ddiogelu ein gilydd” – Y Prif Weinidog Mark Drakeford

08 Ebrill Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

04 Ebrill Bwletin Newyddion: Busnesau twristiaeth Sir Benfro yn paratoi ar gyfer y Pasg


30 Mawrth Bwletin Newyddion: Sgiliau; Dathlu Lletygarwch yng Nghymru; y cynllun Barod Amdani yn dod i ben

25 Mawrth Bwletin Newyddion: Dull gofalus o ddiogelu rhag y coronafeirws i barhau

24 Mawrth Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

21 Mawrth Bwletin Newyddion: Cyfleoedd i arddangos mewn arddangosfeydd digwyddiadau busnes byd-eang 2022

11 Mawrth Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

10 Mawrth Bwletin Newyddion: Dathlu Pen-blwydd Llwybr Arfordir Cymru yn 10 oed: Sut gallwch chi fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i hyrwyddo’ch busnes

04 Mawrth Bwletin Newyddion: Cynllun Tymor Hir i fyw’n ddiogel gyda’r coronafeirws

02 Mawrth Bwletin Newyddion: Rheolau treth newydd ar gyfer ail gartrefi


28 Chwefror Bwletin Newyddion: Codi’r gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn nifer o fannau cyhoeddus o dan do

25 Chwefror Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

21 Chwefror Bwletin Newyddion: Rhyfeddodau Cymru yn y Gaeaf

18 Chwefror Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

18 Chwefror Bwletin Newyddion: Dim angen pas Covid mwyach ar gyfer digwyddiadau dan do ac awyr agored

11 Chwefror Bwletin Newyddion: Llacio mesurau diogelu coronafeirws wrth i achosion leihau; Arolwg tracio teimladau defnyddwyr y DU COVID-19 – Proffil Cymru

10 Chwefror Bwletin Newyddion: Y cam nesaf tuag at ddatblygu treth dwristiaeth

04 Chwefror Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

01 Chwefror Bwletin Newyddion: Wythnos Prentisiaethau 7-13 Chwefror 2022: Beth am gymryd rhan


28 Ionawr Bwletin Newyddion: Cymru yn cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd sero

26 Ionawr Bwletin Newyddion: Lleihau’r cyfnod hunanynysu; Teithio rhyngwladol - Datganiad gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS

21 Ionawr Bwletin Newyddion: Parhau â’r cynllun i lacio cyfyngiadau covid yn raddol; Cefnogwyr chwaraeon yn dychwelyd i ddigwyddiadau awyr agored wrth i Gronfa Chwaraeon Gwylwyr gael ei dyrannu

19 Ionawr Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

18 Ionawr Bwletin Newyddion: Y Gronfa Cadernid Economaidd yn derbyn ceisiadau am gymorth ariannol brys; Y Gronfa Argyfwng Busnes ar agor

14 Ionawr Bwletin Newyddion: Cyhoeddi’r cynllun i lacio’r cyfyngiadau lefel rhybudd dau

13 Ionawr Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

07 Ionawr Bwletin Newyddion: Gofyn i bobl ddiogelu Cymru wrth i fesurau lefel rhybudd 2 aros yn eu lle; Lefel rhybudd 2; NEGESEUON ATGOFFA COVID; Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) COVID-19; Datganiad Ysgrifenedig: Newidiadau i Deithio Rhyngwladol