Cylchlythyrau/Bwletinau

Diwydiant Twristiaeth

Edrychwch ar gylchlythyron a bwletinau diweddaraf ir diwydiant gan Croeso Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys newyddion diweddaraf y diwydiant twristiaeth o Gymru a gwybodaeth i'r diwydiant ar COVID-19. Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr a'n bwletinau rheolaidd i gael y newyddion diweddaraf. 

 


05 Rhagfyr Bwletin Newyddion: Sioeau teithiol diwydiant Croeso Cymru 2023 – Cynnwys ar gael nawr!


22 Tachwedd Mae Llywodraeth Cymru am gael eich barn ar galendr yr ysgol


29 Medi Bwletin Newyddion: Sioeau teithiol diwydiant Croeso Cymru - cofrestrwch nawr!Bwletin Newyddion: Sioeau teithiol diwydiant Croeso Cymru - cofrestrwch nawr!

21 Medi Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

12 Medi Bwletin Newyddion: Ymateb i ddata sydd wedi’u cyhoeddi am deithiau domestig dros nos yng Nghymru

08 Medi Bwletin Newyddion: Sioeau teithiol Croeso Cymru ar gyfer y diwydiant 2023 – cyfnod cofrestru ar agor


23 Awst Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

03 Awst Bwletin Newyddion: Prosiectau twristiaeth yng Nghymru yn ennill cyfran o £5 miliwn er mwyn cael y pethau pwysig yn iawn ar gyfer ymwelwyr


28 Gorffennaf Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

07 Gorffennaf Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth


28 Mehefin Bwletin Newyddion: Ymgyrch Dyddiau Allan - Y Diwydiant Teithio

16 Mehefin Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

05 Mehefin Bwletin Newyddion: Y Dirprwy Weinidog yn croesawu’r Queen Victoria ar ei hymweliad cyntaf â Chaergybi


26 Mai Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

17 Mai Bwletin Newyddion: Y Dirprwy Weinidog yn canmol y rhai sy’n creu profiadau gwyliau yn ystod Wythnos Twristiaeth Cymru


27 Ebrill Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

20 Ebrill Bwletin Newyddion: Y Prif Weinidog yn ymweld ag Aberdaugleddau cyn tymor ymwelwyr yr hafBwletin Newyddion: Y Prif Weinidog yn ymweld ag Aberdaugleddau cyn tymor ymwelwyr yr haf

19 Ebrill Bwletin Newyddion: Digwyddiadau Cymru’n cyhoeddi dwy gronfa newydd heddiw

12 Ebrill Bwletin Newyddion: Llywodraeth Cymru’n cefnogi cais y DU ac Iwerddon i gynnal UEFA EURO 2028

05 Ebrill Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth


30 Mawrth Bwletin Newyddion: Ymchwil newydd yn dangos bod mwyafrif yn meddwl y dylai twristiaid gyfrannu at gostau cynnal cyrchfannau

28 Mawrth Bwletin Newyddion: Ymwelwyr wrth eu boddau â Chymru – yn ôl ymchwil newydd

24 Mawrth Bwletin Newyddion: Dod i adnabod Cymru dros y Pasg

20 Mawrth Bwletin Newyddion: Menter twristiaeth newydd yn Abertawe yn anelu’n uchel

17 Mawrth Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth


24 Chwefror Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

13 Chwefror Bwletin Newyddion: Cael y Pethau Pwysig yn eu lle: lansio cronfa twristiaeth £5 miliwn

03 Chwefror Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth


13 Ionawr Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

09 Ionawr Bwletin Newyddion: Croeso Cymru yn cyhoeddi Blwyddyn Llwybrau. Pa lwybr a ddewiswch chi yn 2023?