Digwyddiadau masnach teithio

Rydym yn cynllunio newidiadau cyffrous i’r ffordd rydym am gydweithio â’r diwydiant o ran mynd i ffeiriau masnach ac ymgysylltu â gweithredwyr a dosbarthwyr. Rydym yn edrych ymlaen at rannu’r manylion â chi yn fuan. 

Yn y cyfamser, rydyn ni eisoes yn paratoi ar gyfer ExploreGB ym mis Mai – ac yn awyddus i sicrhau bod cynrychiolaeth dda o Gymru yno. 

ExploreGB yw prif ddigwyddiad VisitBritain ar gyfer Busnesau. Mae'n cynnig cyfle i gyflenwyr ym maes twristiaeth ym Mhrydain gyfarfod a chynnal busnes gyda phrynwyr o'r diwydiant teithio rhyngwladol mewn cyfres o weithdai. Bydd hyd at 250 o brynwyr wedi'u targedu, o fwy na 30 o wledydd, yn bresennol.
 
Pam mynd? 
Mae ExploreGB yn cynnig cyfle arbennig i gyflenwyr a chyrchfannau twristiaeth ym Mhrydain 

 • gyfarfod a chynnal busnes gyda hyd at 250 o brynwyr o’r diwydiant teithio rhyngwladol o hyd 30 o wledydd o bedwar ban byd.
 • cyfarfod â phrynwyr rhyngwladol a fydd yn cael eu hasesu ymlaen llaw i sicrhau eu bod yn gymwys ac a fydd yn gallu cynnig cryn dipyn o fusnes i gyflenwyr o'r DU a fydd yn dod i’r digwyddiad
 • hyd at 50 o gyfarfodydd un i un, a fydd yn cael eu trefnu ymlaen llaw, dros gyfnod o ddau ddiwrnod, ar sail eich dewisiadau chi a gofynion y prynwyr
 • cronfa ddata werthfawr iawn o gysylltiadau, gan gynnwys manylion yr holl gynrychiolwyr a fydd yn dod i'r digwyddiad

Beth sy'n cael ei gynnwys?

 • Dau ddiwrnod o seminarau, gweithdai, a chyfarfodydd un i un 
 • Swper Rhwydweithio a fydd yn cael ei gynnal gan ExploreGB ar y nos Fawrth
 • Proffil eich cwmni'n cael ei gynnwys yn y cyfeirlyfr a fydd yn cael ei argraffu ar gyfer y digwyddiad
 • Manylion cyswllt yr holl brynwyr rhyngwladol a'r cyfryngau 
 • Bydd amrywiaeth eang o gyfleoedd noddi ar gael 

Pwy ddylai fod yno?
Mae ExploreGB yn agored i bob cyflenwr twristiaeth, gan gynnwys:

 • Darparwyr llety 
 • Atyniadau
 • Sefydliadau Rheoli Cyrchfannau / Byrddau Twristiaeth
 • Cwmnïau o dramor / lleol sy'n cynnig teithiau ym Mhrydain
 • darparwyr gwasanaethau twristiaeth
 • Cwmnïau trafnidiaeth

Mae ffi cynrychiolydd yn dechrau o £1000 + TAW

Y camau nesaf
Mae'r manylion llawn a gwybodaeth am gofrestru i'w gweld yma (Saesneg yn unig) neu cysylltwch â Judith Newton / tîm digwyddiadau VisitBritain am ragor o wybodaeth.