Ffordd Cymru

Cyflwyniad

Teulu o dri llwybr cenedlaethol yw Ffordd Cymru, sydd yn arwain ymwelwyr ar hyd yr arfordir gorllewinol, ar draws y gogledd, a thrwy cadarnle mynyddig Cymru.

 

Mae’r llwybrau yn amlygu atyniadau a phrofiadau sy’n unigryw i Gymru ar hyd y ffordd: ein rhyfeddodau naturiol, tirnodau, trefi, orielau ac amgueddfeydd. 

 

Dyma Ffordd Cymru

 


Ffordd Cambria


Mae Ffordd Cambria yn daith rhwng y gogledd a'r de, o Landudno i Gaerdydd ar hyd  asgwrn cefn mynyddig Cymru. Yn 185 milltir (300km) o hyd, mae’n ymlwybro drwy ddau Barc Cenedlaethol - Eryri a Bannau Brycheiniog – gyda Mynyddoedd Cambria rhyngddynt. 

 

Mae yna ddarpariaeth ar gyfer cerddedwr, beiciwr a llwybrau i farchogaeth ceffylau, mae hefyd yn cysylltu â Llwybr Clawdd Offa a Llwybr Arfordir Cymru.

 

 


Ffordd yr Arfordir

 

Mae Ffordd yr Arfordir yn ymestyn hyd arfordir cyfan y gorllewin o amgylch Bae Ceredigion. Mae'n llwybr 180 milltir (290km) o hyd. Y dechrau ar diwedd – Aberdaron a Thŷddewi – yn ddwy gyrchfan pererindod hynafol. Mae’r arfordir yn frith o drefi porthladd, pentrefi pysgota, traethau eang, clogwyni uchel a childraethau cudd.

 


Ffordd y Gogledd

 

Mae Ffordd y Gogledd yn dilyn yr hen lwybr masnachu ar hyd arfordir y gogledd o Gaergybi i Frychdyn . Mae’r llwybr 75 milltir (120 km) wedi'i leinio â threfi glan môr a chestyll. Anogir ymwelwyr i ymweld â Dyffrynnoedd Clwyd a Chonwy, mynyddoedd Eryri, Afon Menai ac Ynys Môn.

 


Os ydych yn fusnes twristiaeth, ac am wybodaeth bellach am gefndir datblygiad Ffordd Cymru, cymerwch gip olwg ar ein Dogfen cyfleoedd

 

Yn ddiweddarach eleni fe fyddwn yn cyhoeddi canllawiau i’r diwydiant a fydd yn cynnwys canllawiau cam wrth gam ar sut i fanteisio i'r eithaf  ar Ffordd Cymru.